Hjemmesykehus som skaper trygghet og muligheter

Ved å tilby hjemmebehandling for utredning og behandling av psykiske lidelser til pasienter med utviklingshemming/autisme, står Klinikk for psykisk helse og avhengighet overfor et stort potensiale.  

​Psykologspesialist Caroline Dalhaug og overlege Inger Breistein Haugen jobber sammen i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Gjennom den spesialiserte utredningsseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), er de en del av hjemmebehandlingstjenesten for pasienter med utviklingshemming/autisme.

– Prosjektet vårt startet fordi ikke alle våre pasienter hadde godt av innleggelse på sykehus, samtidig som at poliklinisk behandling ikke ga tilstrekkelig mengde med oppfølging. Siden pasientene våre er helt nede i 16-årsalderen opplevde vi at mange av de yngre hadde en stor fordel av ikke å bli tatt ut av skole og hverdagslige rutiner, og at de lettere klarte å beholde kontakten med sine familier, forklarer Dalhaug.

Samme tilbud, ny arena

Under ledelse av seksjonsleder Maria Elisabeth Hagen Engebretsen har Dalhaug, Breistein Haugen og deres kollegaer ved PUA ønsket å prøve ut et helt nytt utrednings- og behandlingstilbud med ressurser tilsvarende en tradisjonell døgninnleggelse. Forskjellen er at et team av klinikere nå drar hjem til pasientene.

– Pasientene har ofte store, sammensatte vansker og bor som regel i en omsorgsbolig med boligpersonale. Da kan vårt spesialiserte personell, sammen med lokale hjelpere, bruke denne arenaen til å forstå hva som er blitt vanskelig for pasienten og hvordan vi best kan hjelpe vedkommende. Vi unngår dermed «bivirkningene» med å ta pasienten ut av sitt trygge lokalmiljø. Der arenaskifte i noen tilfeller kan være en fordel, er det for andre svært sårbart. Dersom vi mistenker at pasienten kan bli dårligere av en innleggelse, ønsker vi først å tilby hjemmebehandling som et alternativ, sier Breistein Haugen.

– Vi jobber tett med lokalspesialistene og vi samarbeider godt med dem. Det er aldri snakk om at vi tar over behandlingen de allerede utfører, skyter Dalhaug inn.

– At vi blir godt kjent med boligpersonalet er en kjempefordel. Mye av arbeidet vårt består i å observere og samhandle med pasienten i hverdagen. Å bruke miljøterapi på denne måten, gjør at den forståelsen vi får, og endringene som gjøres, blir godt forankret hos dem som skal hjelpe pasienten videre. Vi har også tett kontakt med pasientens kommune for sammen å forstå hva som skal til av ressurser for å hjelpe pasienten, fortsetter Breistein Haugen.

– Vi lager gode samarbeidsplaner med konkrete beskrivelser av hva vi skal gjøre og hva de lokale hjelpene på ulike nivåer skal gjøre. Det er også viktig å lage en god krise- og mestringsplan for pasienten lokalt hvis det skulle oppstå behov for akutt hjelp i oppfølgingsperioden, sier Breistein Haugen.

Større fleksibilitet for pasientene

Et av målene med hjemmebehandlingen er ikke å stresse pasientene. Teamet ønsker å være der pasienten er for å tilby skånsom og trygg utredning og behandling.

– Pasientene som blir henvist til oss, har tradisjonelt fått tilbud om enten døgninnleggelse eller poliklinisk oppfølging.  Noen av de som henviser har selv erfart at poliklinisk oppfølging ikke er tilstrekkelig og kan ha en oppfatning at pasienten kun kan få hjelp av en innleggelse. For noen er det slik, men det er ikke alltid tilfelle. Vi må sammen finne ut av på hvilken måte pasienten best kan hjelpes uten at det blir for belastende, sier Breistein Haugen.

Det er noen ganger store fordeler for pasientene at vi kommer til deres hjemmebane. At vi har dette tilbudet, i tillegg til døgninnleggelse og poliklinisk oppfølging, gjør at pasientene kan få det beste fra to verdener, forklarer Dalhaug.

 

PUA - Caroline og Inger.jpg

FLEKSIBILITET FOR PASIENTENE: Psykologspesialist Caroline Dalhaug (t.v.) og overlege Inger Breistein Haugen er en del av et team som tilbyr utredning og behandling av psykisk lidelse for pasienter med utviklingshemming/autisme. Tilbudet gir fleksibilitet og trygghet til pasientene.

 

Et krevende, men nyttig tilbud

Tilbudet om denne formen for hjemmesykehus har vist seg å være både krevende og ressursnyttig.

– Den skepsisen som har vært hos noen av de som vi skal hjelpe har nok vært knyttet til en frykt for at tilbudet ikke skulle være like tilstrekkelig som en innleggelse. Når de fikk se omfanget av det vi gjør i vårt arbeid, ble tilbudet godt mottatt, sier Dalhaug.

– Arbeidet krever så klart mye av oss, men det er et stort løft for det tverrfaglige. Godt planleggingsarbeid er det som skal til for at vi lykkes, sier Breistein Haugen.

Det er som regel en overlege, psykologspesialist, vernepleier og sykepleier som samarbeider på hver enkelt sak, og de jobber ofte i små team.

– Å jobbe i mindre team gjør at vi får et kompetanseløft etter hvert som vi får testet oss i ulike situasjoner, fortsetter overlegen.

Bruker OUS Hjemme som nettverk

Hjemmebehandlingstilbudet ble opprettet før OUS Hjemme ble etablert. Likevel er begge svært begeistret for at det nå finnes et stort nettverk av hjemmesykehus og digital oppfølging. Da har de muligheten til å koble seg på dette nettverket og utvikle sitt eget behandlingstilbud ytterligere.

– Dette kan helt klart bli større på sikt. Vi ser at det passer veldig mange ulike pasienter. Jeg er veldig glad for at vi kan knytte oss på et større prosjekt som OUS Hjemme. Da kan vi lære hvordan andre gjør det, og dele vår erfaring. Vi har blant annet hatt dialog med Front Barn allerede, avslutter Dalhaug.

Hjemmesykehus og digital oppfølging.jpg 


 


 


 

Fakta
  • ​Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme (PUA) er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemming/autisme, tilhørende helseregion Sør-Øst.
  • Inntak skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern eller habilitering.

  • PUA tilbyr arenafleksible pasientforløp som kan bestå av døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester.

  • PUA samarbeider med habiliteringstjenesten i fylkene, distriktspsykiatriske sentre (DPS), kommuner/bydeler og med annen spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern.

  • PUA samarbeider aktivt med pasientenes pårørende og tilbyr både pasient- og pårørendeundervisning. Seksjonen har et aktivt brukerråd.

Les mer om tjenesten her