HELSENORGE

Målet med hjemmesykehus og digital oppfølging

Målet

Målet med sykehus i hjemmet og digital oppfølging er at du som pasient skal få utvidet tilbud om sykehusbehandling der du befinner deg når det er ønskelig, og riktig. Det kan være deler av, eller hele behandlingsforløpet. Sykehusbehandling i hjemmet er en ønsket satsing ved Oslo universitetssykehus, noen tjenester er etablert, og noen prosjekter er under utprøving. På denne siden vil du finne en oversikt over de tjenester som allerede er etablert. Hvis du lurer på om du er kandidat for sykehusbehandling i hjemmet, ta kontakt med den avdelingen du mottar oppfølging fra. Har du kun mottatt et innkallingsbrev, kan du ta kontakt med avdelingen som er oppgitt i brevet.


Nasjonale føringer

Nasjonalt jobbes det for et felles mål om at fremtidig spesialisthelsetjenester ikke er det samme som å få behandling inne i selve sykehusbygget, men at mer av oppfølgingen og behandlingen kan skje der pasienten er, eller sammen med helsetjenesten i kommunen der vi bor. Blant annet gjennom å skape pasientens helsetjeneste, der du som pasient settes i stand til å kunne medvirke i utformingen av ditt tjenestetilbud utført av sykehuset.
Fant du det du lette etter?