HELSENORGE

Samhandling

​Alle OUS’ pasienter skal motta gode, likeverdige og sammenhengende helsetjenester. For å kunne levere det, må vi i OUS samhandle med Oslo kommune og andre lokalsykehus som betjener Oslos befolkning. OUS har også en nasjonalt og regionalt ansvar, og må derfor besørge at samhandling og samarbeid blir ivaretatt overfor partnere i hele Helse Norge.

De organisatoriske og finansielle strukturene som helsevesenet er bygget på, kan skape barrierer for god og effektiv pasientbehandling. Pasientgrupper med behov for helhetlige og sammenhengende tjenester på tvers av strukturene kan være særlige sårbare for de ulike overgangene i helse- og omsorgstjenesten.
OUS Hjemme jobber med mål om at stadig flere pasientgrupper skal kunne motta hjemmebehandling, noe som vil fordre helt nye samhandlingsmønstre. Medarbeidere i sykehus og i kommunen må derfor være beredt og ha gode verktøy for å kunne tilby og følge opp dette.
 

Helsefellesskap

Vi jobber innenfor Helsefellesskapsmodellen som er vårt verktøy for samarbeid på tvers av foretak og forvaltningsnivå. Helsefellesskapsmodellen rammer inn vårt eksisterende samarbeid på en ny måte og sørger for at kommunen og sykehusene i Oslo planlegger, urformer og implementerer sine tjenester på en helhetlig måte – til det beste for pasienten og medarbeiderne i hele helsetjenesten.

Fant du det du lette etter?