Avdelingsingeniør og fagkoordinator ved Medisinteknisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Erik Ringerike

 Jeg har jobbet ved Oslo universitetssykehus i 9 år. Mine oppgaver som medisinteknisk ingeniør er å sørge for at utstyret på operasjonsavdelingen og intensivavdelingen er trygt å bruke og at det har høy oppetid. En stor del av hverdagen går med til å svare på akutt-tilkallinger. Vi kan få en telefon fra en operasjonsstue hvor det har oppstått et problem som de ikke klarer å finne helt ut av. Da må vi komme og hjelpe dem så fort vi kan. En typisk arbeidsdag for oss på denne avdelingen består av hektiske morgener. Om morgenen når alle operasjoner settes i gang er det gjerne mest trykk for oss og da får vi mange telefoner og må ut og hjelpe til. Vi har også mye undervisning og opplæring av leger og sykepleiere og kirurger i bruk av utstyret. Og vi utfører også periodisk vedlikehold på utstyret for å sikre pasientsikkerheten og en veldig høy oppetid. Vi holder sykehuset og pasientflyten i gang ved å sørge for trygt, stabilt og sikkert utstyr.  
 

Jeg valgte å bli medisinteknisk ingeniør fordi jeg alltid har interessert meg for elektronikk og finmekanikk. Å få bruke denne interessen på utstyr som faktisk brukes til å redde liv og se hvilken rolle teknikk og mekanikk spiller i pasientbehandling, var en stor motivasjon for å bruke min kunnskap i dette yrket.  Det jeg liker best med å være medisinskteknisk ingeniør er at det er en veldig variert arbeidshverdag og at du føler at du utretter en veldig viktig jobb. Man får ofte umiddelbar respons på det man gjør. Det kan for eksempel være at det er en operasjon som har stoppet opp. Da kommer ingeniøren inn og løser et problem slik at operasjonen kan fortsette i stedet for at man ville måtte vekket pasienten fra narkose og utsatt operasjonen.

 

Vi jobber også sammen med avdeling for internasjonalt samarbeid.  Der jobber jeg innen et prosjekt hvor vi har startet med nevrologiske operasjoner i Malawi.

Der ser vi hvordan vi kan bruke vår kompetanse som medisinteknisk ingeniører og gjøre veldig store forskjeller med små ressurser.

 

En annen grunn til at jeg valgte dette yrket var utviklingsmulighetene. Man har mange muligheter som medisinteknisk ingeniør i OUS. Man kan gå videre, man kan jobbe mer klinisk, man kan gå over mot administrasjon og ledelse eller man kan jobbe med innkjøp. Det er så mange forskjellige områder man kan jobbe innen. Kompetanseutviklingsmulighetene er gode. OUS legger veldig til rette for at man kan få videreutdanning innen den retningen man interesserer seg for. Vi har også mulighet til å reise til leverandøren av utstyret for å få opplæring direkte fra leverandøren. 

 

Jeg valgte å jobbe på Oslo universitetssykehus fordi det er et stort sykehus med en veldig stor medisinteknisk avdeling med over 100 ingeniører. Det er et sykehus som gir store utviklingsmuligheter. Når man jobber som medisinteknisk ingeniør har man egentlig et bredt fagfelt, og jobber man i et stort sykehus har man alle muligheter til å spesialisere seg innen det man selv synes er mest interessant.

  

Fant du det du lette etter?