HELSENORGE
Overlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon ved Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.

Ingrid Dieset

Jeg tror faktisk at jeg kunne trivdes i veldig mange ulike yrker, men jeg er veldig glad for at jeg endte opp som lege. Jeg er spesielt fornøyd med at jeg til slutt valgte psykiatri som spesialitet. Faget mitt har så mange ulike sider ved seg som spenner over alt fra utfordrende og mindre utfordrende behandlingsforløp, etiske og juridiske problemstillinger og gode møter med pasienter. Jo, det hender at jeg angrer litt på at jeg ble lege når jeg føler at jeg ikke får det til eller etter en ekstra lang og slitsom vakt, men heldigvis varer aldri den følelsen lenge. Den er faktisk borte igjen allerede neste dag når jeg kommer på jobb og møter alle de dyktige kollegene mine, og ikke minst ved neste pasientmøte der jeg klarer å bidra til en positiv endring i noens liv.

 

Jeg jobber som overlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon ved Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus. Der trives jeg også veldig godt. Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget til nye og lovende kolleger som lurer på hva de skal bli.

 

Jeg er også førsteamanuensis ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser). Der undersøker jeg ulike aspekter ved immunsystemet hos pasienter med psykosesykdommer og underviser medisinstudenter. Håpet er at vi en dag skal finne frem til medisiner med god og kurerende effekt på disse sykdommene. I tillegg er jeg opptatt av å sette fokus på at pasienter med alvorlig psykiske lidelser har en stor risiko for å få komorbide somatiske sykdommer som for eksempel hjerte-kar sykdom.

Fant du det du lette etter?