Velkommen som student ved OUS!

Velkommen som student ved Oslo universitetssykehus! Vi håper du bruker praksisperioden din godt hos oss og lærer mye.

Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det. Dine meninger som student er viktige for oss. Still spørsmål - og gi tilbakemelding til praksisstedet, både positive og negative.

Informasjon rundt Covid-19 til ansatte, studenter og ledere ved OUS 

Obligatorisk opplæring før første praksisdag

Alle studenter ved Oslo universitetssykehus skal igjennom et obligatorisk velkomstprogram kalt student@OUS før første praksisdag. Hensikten er å sikre en enhetlig mottakelse og gi nødvendig opplæring innen allmenne temaer som er viktige for alle uavhengig av studieretning og yrkesgruppe.

eLæringskurs i læringsportalen:

Pålogging i læringsportalen

 1. Gå inn på:
  https://kurs.helse-sorost.no/Login
 2. Klikk på Innlogging
 3. Klikk på Glemt passord Du skal ikke registrere ny
  bruker.
 4. Velg foretak, legg inn brukernavn og velg å motta
  passordinformasjon via SMS.
 5. Har du problemer med Læringsportalen ta kontakt med:HR-brukerstotte@sykehuspartner.no.

I tillegg skal du se disse videoene:

Basale smittevernsrutiner for klinisk personell

Basale smittevernsrutiner - Forebygge og hindre smitte

 

Hva er Covid-19?

 

Covid-19 - klinisk presentasjon, diagnostikk og behandling

 

Hansker erstatter ikke håndhygiene

 

Primærundersøkelse, oksygenbehandling og NEWS av COVID-pasienter

 

 

I løpet av praksisperioden din anbefaler vi deg e-læringskurset Medikamenthåndtering – dersom
dette er aktuelt for deg.

I forbindelse med Covid-19 er det utarbeidet en sjekkliste for våre studenter:

Denne skal du levere til din leder første dag i praksis.

For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert i læringsportalen skal du logge på med brukernavnet du har fått hos oss. Ditt brukernavn får du på epost sammen med informasjonen om velkomstprogrammet. Dette sendes ut senest en uke etter at du har blitt registrert som student i vårt personalsytem. Dersom du ikke har motatt  brukernavn kan du ta kontakt leder.

Pålogging til læringsportalen

 1. Gå inn på:
  https://kurs.helse-sorost.no/Login
 2. Klikk på Innlogging
 3. Klikk på Glemt passord Du skal ikke registrere ny
  bruker.
 4. Velg foretak, legg inn brukernavn og velg å motta
  passordinformasjon via SMS.

Har du problemer med Læringsportalen ta kontakt med:HR-brukerstotte@sykehuspartner.no.

Vaksinasjoner

For din egen beskyttelse anbefaler vi at du vaksinerer deg mot hepatitt. Andre vaksiner kan også i helt spesielle tilfeller være aktuelt, som for eksempel BCG vaksine for de som skal jobbe med pasienter som er smittet av tuberkulose. Du kan henvende deg til din utdanningsinstitusjon, din lokale helsestasjon eller din fastlege for mer informasjon.

Tilgang til PC

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og personnummer. Husk at pasientdokumentasjon skal alltid registreres under eget brukernavn.

ID kort

På grunn av besøkskontrollen i sykehuset, må alle studenter ha ID-kort for å slippe inn. Du må derfor sørge for å hente dette før praksisstart. Det er ulikt fra studiested og faggruppe hvordan utlevering av ID-kort skjer. Du skal få beskjed fra ditt studiested eller leder i praksisperioden hvordan dette håndteres.

Husk: kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Arbeidsantrekk

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette
er aktuelt.

 

 

For oss er det viktig at du får en god praksisperiode og lærer mye. Derfor er det viktig at du kjenner til
følgende:

 • For at du skal få et så godt læringsutbytte som mulig, skal du følge din praksisveileder i hans/hennes turnus der hvor det er aktuelt. Dette innebærer at kveld-, natt- og helgevakter kan inngå i din praksisavvikling.
 • OUS sine retningslinjer og policyer gjelder også deg som student. Du må derfor sette deg godt inn i de rutiner og prosedyrer som gjelder der du har praksis.
 • Vi er opptatt av at du skal være i et godt læringsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering eller annen uønsket atferd. Om du opplever å bli utsatt for noe som oppleves ubehagelig, ta kontakt med leder der du har praksis eller leder på nivået over. Det er også en HR avdeling i hver klinikk og i staben som kan hjelpe deg.
 • Uønskete hendelser/forhold som påvirker arbeidsmiljøet, egen helse eller ytre miljø på en negativ måte skal meldes i Achilles, som er OUS sitt avvik og forbedringssystem. Hendelser/forhold som er knyttet til pasienter skal også meldes. Dette får du mer informasjon om av din praksisveileder. Spør gjerne!
 • Ved mistanke om eksponering av blodsmitte skal du ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for testing og oppfølging. Ellers oppfordrer vi deg til å bruke praksisperioden godt. Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det.

Vi ser frem til å møte deg!

Fant du det du lette etter?