Karrieredagen 2017

Den 29.11.17 er det klart for karrieredag på OUS! Nok en gang åpner vi sykehuset for studenter, nyutdannede og andre som er interessert i en karriere innen spesialisthelsetjenesten.

Karrieredag 29.11.2017
 

​Som tidligere år avholdes arrangementet på Rikshospitalet. Vi fyller glassgangen med interessante stands hvor våre mange yrkesgrupper svarer på alle spørsmål du måtte ha om yrket.

Også i år vil det bli mange spennende foredrag i hele fire forskjellige saler. Sett av dagen allerede nå!

Få oppdateringer fra Karrieredagen på facebook!

Program for dagen

Storeauditorium

Program i store auditorium

Seminarrom1

Program i seminarrom 1

Seminarrom2

program i seminarrom2

Seminarrom3

program i seminarrom3

Oversikt over stands

oversikt over standområdet

Eget Tech-område på karrieredagen

For karrieredagen 2017 har vi valgt å lage et eget område for å vise frem vår teknologiske virksomhet. Her vil du finne blant andre LIS & Virksomhetsstyring, Eiendom/forvaltning, Intervensjonssenteret og Sykehuspartner. Nesten ingen aktivitet ved OUS finner sted uten teknologisk assistanse. Vår hverdag preges av stadig mer og mer avanserte teknologiske hjelpemidler. Å hevde at ingeniørene tar over for legene ved norske sykehus, er kanskje å dra det litt langt, men at det blir flere og flere tekniske ansatte her ved OUS er sant.

I tillegg til å være en av landets mest interessante arbeidsplasser for medisinsk personell og forskere, er vi en veldig attraktiv arbeidsplass for personer med ulike teknologiske utdannelser. Årsaken er enkel; vi tilbyr like utfordrende arbeidsoppgaver som de rendyrkete tech-firmaene, men her har hver enkelt arbeidsoppgave større mening. Alt arbeid som utføres her på sykehuset er en del av vår livreddende innsats. For å kunne yte den beste helsehjelpen til befolkningen er vi helt avhengig av at vårt utstyr fungerer til en hver tid, og at vi har de aller dyktigste ansatte, også i våre tekniske stillinger.


MTU
Ved Oslo universitetssykehus har vi et veldig stort og kompetent MTU-miljø. MTU står for medisinsk-teknisk utstyr og begrepet omfatter ethvert medisinsk utstyr, inkludert programvare og systemløsninger, som er beregnet til diagnose, overvåkning og eller behandling og som er avhengig av en energikilde, for eksempel strøm, lys, gass- eller væsketrykk. Medisinsktekniske ingeniører har en veldig variert arbeidshverdag som spenner fra rolige dager med planlagt vedlikehold på verkstedet, til hasteoppdrag ute i det kliniske miljøet. Som medisinskteknisk ingeniør bør du være både metodisk og kreativ. Hør avdelingsingeniørene Magnus Granby og Erik Ringerike fortelle om sin arbeidshverdag i denne filmen:

 


IKT
I tillegg til MTU er sykehuset helt avhengig av at våre IKT-løsninger fungerer. Mye av vårt MTU trenger nettverk eller PC for å fungere, og alle ansatte bruker IKT på en eller annen måte. Vår IT-leverandør Sykehuspartner har cirka 1400 ansatte og en av Nordens største virksomheter på dette området. Sykehuspartner er totalleverandør av IKT og leverer alt fra serverdrift, nettverk, software-utvikling, integrasjoner, PC-er, printere, support og alt annet som inngår i en helhetlig IKT-leveranse. De kjører også store IKT-prosjekter for oss og resten av Helse Sør-Øst. Å levere IKT til store sykehus er et stort ansvar og krever ikke bare IKT-kunnskap. Ansatte i Sykehuspartner må også forstå helsepersonellets arbeidshverdag og vite hvordan de best kan bruke IKT til å forenkle vår hverdag. Vi er veldig stolte over at Sykehuspartner stiller på vår karrieredag for å vise frem det viktige arbeidet de gjør, og de attraktive arbeidsplassene de har. 

Se eksempler på hvordan Sykehuspartner hjelper helsepersonell i denne filmen:

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.