HELSENORGE

Kurs og seminar

På OUS arrangerer vi 4 veilederkurs i året, der hvert kurs går over 2 dager. Kurset ledes av overleger fra OUS som har gjennomført Train the trainers-kurs (TTT) innen veiledning.

 

​Ny utdanningsordning for leger i spesialisering legger stor vekt på veiledning og supervisjon. I tillegg er det nye oppgaver, krav og forventninger til veilederrollen. Kurset gir introduksjon til supervisjon, veiledning og gruppeveiledning, og gir veilederkompetanse for veiledning av LIS. Kurset er en læringsaktivitet under LM20 i Felles Kompetansemål.


Her finner du de kursene som tilbys nasjonalt i regi av de regionale utdanningssentrene for LIS:

Kurs for leger i spesialisering - Spesialisthelsetjenesten


Felles kompetansemoduler (FKM) arrangert av Oslo universitetssykehus finner du her: FKM - Kurs og seminarer

Fant du det du lette etter?