HELSENORGE

Ny modell for LIS-utdanning

Utdanningsavdelingen har utarbeidet et informasjonsskriv som beskriver ny modell for LIS-utdanning.

 

 

 

Dokumentet er laget for ledere, overleger, leger i spesialisering (LIS) og andre interesserte ved OUS i forbindelse med den nye nasjonale modellen for utdanning av LIS. Hensikten er å gi en innføring i den nye LIS-ordningen og en oversikt over oppgaver, roller og ressurser samt en oversikt over nyttige lenker. 

Klikk her for å åpne informasjonsskrivet