HELSENORGE

Vi inkluderer!

Intensjonsavtalen «Vi inkluderer!» er et partssamarbeid i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet mellom partene i arbeidslivet og NAV. Avtalen ble signert av vår administrerende direktør i juni, og med det ønsker vi å ta et tydelig standpunkt til at inkludering og mangfold både er viktig, og en styrke ved sykehuset!

​Ved å ta et dette standpunktet ønsker vi at alle våre pasienter skal føle seg trygge og velkomne. Det har også stor betydning for oss, at alle våre medarbeidere opplever OUS som en inkluderende arbeidsplass og en engasjert samfunnsaktør.

 


 

For å synliggjøre vår ambisjon om å være en inkluderende arbeidsplass med mål om å speile samfunnets mangfold, har vi lagt inn en mangfoldserklæring i alle våre stillingsannonser:

«Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.»

Vi har lagt til rette for å ha inkluderende rekrutteringsprosesser, hvor blant annet kandidater fra 1. juli kan huke av om de har hull i CV’en eller nedsatt funksjonsevne. Fra før av har søkere kunnet huke av for innvandrerbakgrunn.

Nedsatt funksjonsevne
OUS er opptatt av inkluderende rekruttering og vi har som mål å rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker at du krysser av her dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Dersom det er kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne skal det innkalles minst én søker til intervju.

Hull i CV
OUS er opptatt av inkluderende rekruttering. Dersom det er kvalifiserte søkere med «hull i CV» skal det innkalles minst én søker til intervju. Vi ønsker du krysser av her dersom du fyller følgende punkter:

  • På søknadstidspunktet har du vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år av de siste fem årene.
  • Du har i denne tiden enten vært arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende eller har hatt fravær fra arbeid.
  • Du har ikke fast ansettelse eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år på søknadstidspunktet.

 

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder:

  • Redusere arbeidsgivers risiko ved å ansette personer som står utenfor arbeidslivet (lønnstilskudd, ikke binde seg til fast ansettelse)
  • Støtte arbeidstakere med psykiske helseproblemer slik at de kan få jobb/beholde jobb. (individuell jobbstøtte)
  • Kvalifisere arbeidssøkere med hull i CV ved å styrke mulighetene for tilrettelagt opplæring. (Kvalifisering)

Les mer om inkluderingsdugnaden

Fant du det du lette etter?