Opplæring av ansatte ved OUS

i forbindelse med COVID-19 pandemien

Alle seksjoner og enheter tilpasser undervisningen til sine ansattes kompetanse og aktuelle pasientgrupper. Det er viktig å benytte NEWS slik at beskrivelse av pasientens tilstand kommuniseres klart mellom klinisk personell. Alle pasienter skal fortsatt behandles i avdelingen for hoveddiagnosen. Dette gjelder også pasienter med smitte.

 

Her følger dokumenter, filmer og lenker slik at du som sykehusansatt kan oppdatere deg. Det er i størst mulig grad lagt opp til selvstudium og at vi unngår å samle mange i samme rom på kurs.

Illustrasjon av opplærinstilbud ved OUS, 4 nivåer. (Trykk på bildet for å se det i full størrelse)


Opplæring til alle ansatte(.pdf)

BASIS (for alle ansatte)

  
E-håndbok:


eLæring:


Kjekt å vite:


KLINISK TILLEGG (for klinisk personell)


E-håndbok:


eLæring:

For sykepleiere:

Video:


Klasseromskurs:

Respirasjon / NEWS

Tid: 28.05.20 kl. 08.30 – 11.15
Sted: Ullevål, Store auditorium, bygg 6
Påmelding i læringsportalen:
Covid-19 opplæring – Respirasjon/NEWS

​Tid:​Tema:​Foreleser:

​08.30 - 09.30

​ABCDE/
Primærundersøkelse

Carl Wilhelm Haakenstad, Anestesilege OUS

​09.30 - 09.45

​Pause

​09.45-11.00

​Observasjonsverktøyet
National Early Warning
Score (NEWS), og Oksygenbehandling 

Carl Wilhelm Haakenstad, Anestesilege OUS

Smittevern / Covid-19

Tid: 28.05.20 kl. 12.00 – 14.45
Sted: Ullevål, Store auditorium, bygg 6
Påmelding i læringsportalen:
Covid-19 opplæring - Smittevern/Covid-19

​Tid:

​Tema:

​Foreleser:

​Kaffe / te

12.00-12.45

Smittestoffer
Infeksjoner

Berit Sofie Karlsen, Hygienesykepleier,

Avdeling for smittevern, OUS.

 

Nora Elsebutangen, Hygienesykepleier,

Avdeling for smittevern, OUS.

​12.45-13.00

​Pause

13.00-13.45

​Isoleringsregimer Smittevernsutstyr

​13.45-14.00

​Pause

​14.00-

14.45

Covid-19 – klinisk presentasjon, diagnostikk og prinsipper for behandling

Synne Jenum, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS.Kjekt å vite:

PÅBYGG (for klinisk personell)

E-håndbok:


Kjekt å vite:


Fant du det du lette etter?