i forbindelse med COVID-19 pandemien

Opplæring av ansatte ved OUS

Alle seksjoner og enheter tilpasser undervisningen til sine ansattes kompetanse og aktuelle pasientgrupper. Det er viktig å benytte NEWS slik at beskrivelse av pasientens tilstand kommuniseres klart mellom klinisk personell. Alle pasienter skal fortsatt behandles i avdelingen for hoveddiagnosen. Dette gjelder også pasienter med smitte.

Her følger dokumenter, filmer og lenker slik at du som sykehusansatt kan oppdatere deg. Det er i størst mulig grad lagt opp til selvstudium og at vi unngår å samle mange i samme rom på kurs.

Illustrasjon av opplærinstilbud ved OUS, 4 nivåer. (Trykk på bildet for å se det i full størrelse)


Opplæring til alle ansatte(.pdf)

BASIS (for alle ansatte)

  
E-håndbok:


eLæring:


Kjekt å vite:


KLINISK TILLEGG (for klinisk personell)


E-håndbok:


eLæring:

  • Covid-19 for klinisk personell

  For sykepleiere:

Video:


Kjekt å vite:

PÅBYGG (for klinisk personell)

E-håndbok:


Kjekt å vite:


Fant du det du lette etter?