OUS som arbeidsplass

Som ansatt ved Oslo universitetssykehus blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Her finner du noen av Norges ledende eksperter innenfor sine felt og personer med lang erfaring innenfor de forskjellige fagmiljøene.

Samtidig har vi til enhver tid flere hundre ansatte under opplæring eller videreutdanning. Fordi vi er et universitetssykehus har forskning, innovasjon og opplæring en særlig viktig plass hos oss. Oslo universitetssykehus står for halvparten av all medisinsk forskning i landet!

Ansatte ved OUS spiller på lag med hverandre

 

Møt noen av våre ansatte

 

Hos oss er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. Hvert år rekrutterer vi over 5000 nye medarbeidere. Vi har stillinger innenfor de fleste medisinske fagfelt. Vil du bruke din kompetanse til å redde liv og helse ved Oslo universitetssykehus? Da bør du ta en kikk på

våre ledige stillinger

 

Ekstravakt eller fast ansatt via Personalformidling

 

Ønsker du en fleksibel jobb, med utfordrende og variert arbeid som gir deg bred erfaring og god faglig kompetanse?

Personalformidling er Oslo universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon. Vi formidler pleiepersonell til hele Oslo universitetssykehus.

Ved Personalformidling kan du som sykepleier, helsefagarbeider, helsesekretær, sekretær eller pleiemedhjelper bistå sykehusets ulike enheter ved kort- og langtidsfravær og ferier.

Våre enheter:

Ekstravaktrekruttering
Rekrutterer ekstravakter i stillingsgruppene sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere. Vi har til enhver tid aktive stillingsannonser etter sykehusets behov.

Enhet for ressurspool
Ressurspool består av fast ansatt helsepersonell som leies ut til ulike avdelinger ved sykehuset. Vi ansetter sykepleierstudenter, helsesekretærer, sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. Alle bortsett fra sykepleierstudenter blir ansatt i en 100 % stilling. Sykepleierstudenter jobber i en 22 % fleksibel stilling ved siden av studiene. Som ansatt i Ressurspool får du erfaring fra flere fagfelt, kompetanseutvikling, samt en variert og fleksibel arbeidsdag. Vi annonserer etter sykehusets behov.

Ekstravaktformidling
Er den enheten som tildeler ekstravaktene akutte vakter 14 dager fremover i tid. Vi har personalansvaret for de ansatte og sikrer at de følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Hvordan søke jobb hos Personalformidling
For å kunne jobbe via Personalformidling har vi følgende krav til kvalifikasjoner for medisinstudenter og sykepleiestudenter:

 • Påbegynt sykepleierstudiet
 • Medisinstudenter/sykepleierstudenter under utdanning: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før ev. intervju)
 • Sykepleierstudenter etter 3. semester: 200 timer pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før ev. intervju)
 • Sykepleiestudenter 6. semester: bekreftelse på studieforløp
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

De som søker stilling som sykepleier og helsefagarbeider må kunne fremvise norsk autorisasjon. Følg lenken for mer informasjon om norsk autorisasjon.

Norsk autorisasjon (helsedirektoratet.no)

Ønsker du å benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller?
Søk nå og ta del i arbeidshverdagen ved landets største sykehus! Når du jobber via oss, vil du være en ressurs både ved akutte og
planlagte behov.

Se ledige stillinger hos Personalformidling (webcruiter.no)

Kontakt Ekstravaktrekruttering for å jobbe som ekstravakt
ekstravaktrekruttering@ous-hf.no
Telefon: 23 07 56 42

Kontakt Ressurspool for fast ansettelse
ressurspool@ous-hf.no
Telefon 23 07 56 41

Kontakt Ekstravaktformidling for vakter
personalformidling@ous-hf.no
Telefon 23 07 56 40

 

 

Mer informasjon om å jobbe som ekstravakt finner du i denne brosjyren (pdf).

 

 

Velferdstilbud 

Bedriftskorene

Oslo universitetssykehus har fire ulike bedriftskor: Coradium (Radiumhospitalets blandede kor), Cordis Vocalis (Ullevål sykehus' damekor), Corruso (for ansatte innen rusfeltet) og
Rikshospitalets kor. 
 

 • Coradium - Radiumhospitalets blandede kor
  Dirigent: Jan Tariq Rui-Rahman
  Øvelser:  Tirsdag fra 16.45 - ca 19.00 i Seminarrom 1, K-bygget (Institutt for Kreftforskning), Radiumhospitalet.
  Kontakt oss: marius.bjorbu@gmail.com, Mobil: 404 34 575
  Hjemmeside: www.coradium.no

 

 

 • Corruso - Blandakor for ansatte innen rusfeltet
  Dirigent: Ingeborg Aasland
  Øvelser: Tirsdager mellom 17 og 19 i Velferdsetatens lokaler i Storgata 51
  Kontaktperson: ulla.kiberg@ous-hf.no

 


Barnehager

Det er Norlandia, Kanvas og Trygge barnehager som drifter Oslo universitetssykehus sine barnehager. Alle ansatte i Oslo universitetssykehus HF kan søke plass i barnehagene. Sykehusansatte har prioritet før andre søkere. 
Søknad for Kanvas barnehageplass (kanvas.no) 
Søknad for FUS barnehageplass (fus.no)


Revy
Oslo universitetssykehus har satt opp tre revyer, den første i 2011, den andre i 2013 og den tredje i 2015. Alle ble satt opp på Chat Noir.

Nå rekrutterer vi til vår fjerde revy, og vi trenger skuespillere, sangere, musikere og hjelpere. Revyen har fått navnet «Kattastrofé» og spilles på Chat Noir 02. – 12. mai 2017 med Tom Sterri som instruktør. 

Er du ansatt ved OUS og vil bli med, eller har du spørsmål om revyen, kontakt revysjef Nina E. Gausdal Try.

 

Information for foreign employees and applicants

Language requirements for health care personnel

The working language at Oslo University Hospital is Norwegian. Applicants must document that they master written and oral Norwegian ("Bergenstesten" or equivalent level). The Norwegian level must be sufficiently high to ensure reliability in patient care when communicating in Norwegian with our patients, families and colleagues. We do accept Danish and Swedish as academic language.

Norwegian authorization as health care personnel

For positions that require a certification as health care personnel according to the Health Personnel Act, a Norwegian authorization/temporary license must be obtained prior to the employment and commencement.  More information on how to apply for authorization can be found on the homepage of the Norwegian Directorate of Health. 

Authorization and lisence (helsedirektoratet.no)

Residence permit/registration certificate

Before working at Oslo University hospital, residence permit or registration certificate must be obtained. Nordic citizens have automatic residency in the Nordic countries.
Within the EU / EEA you only need to obtain a registration certificate.
Outside the EU / EEA you must obtain a residence permit.

More information about the procedure and application forms (udi.no)

Tax card/D number

If you are a foreign worker, you must have a D number to obtain a tax card. Anyone who is getting a D number must personally attend at the tax office with a valid ID. This also applies to Norwegian nationals who move back to Norway. More information about tax card and D number, application forms, and identification requirements can be found at

Norwegian Tax Authorities (skatteetaten.no)

Practical Information from public offices (nyinorge.no)

How to apply

Unfortunately we do not accept open applications, and do not consider these. You need to apply on vacant positions through our recruitment portal - Webcruiter.

All vacancies can be found here

Applicants will automatically receive an email confirmation that the application has been received.

Information to foreign operatingroom nurses (pdf)

OUS som ekspertsykehus

Med kunnskap og innovasjon bidrar Oslo universitetssykehus til stadig bedre pasientbehandling og tjenester til både pasienter og pårørende. Ekspertsykehuset er først og fremst en blogg hvor du møter en rekke av våre eksperter, og får innsikt i våre innovasjons- og forskningsprosjekter. Hver måned setter vi et nytt tema på agendaen og belyser dette med ulike historier.

Les mer om Ekspertsykehuset