Bilde av to ansatte

Velkommen på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisinfaglige miljø! Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og gleder oss til du skal begynne. Når du begynner hos OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag. Vi er avhengig av at hver eneste ansatt gjør en så god jobb som mulig for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og nå blir din innsats et verdifullt bidrag til dette!

Velkomstdag for nyansatte

Som nyansatt er vår felles velkomstdag for alle nyansatte en av de første tingene du skal delta på. 

Her får du lære om arbeidsmiljø og kultur, og om praktiske oppgaver du må kunne for å utføre jobben riktig. Du får høre ledere og ansatte fortelle om hva som inspirerer dem med å jobbe ved OUS og hvordan du kan bidra til å oppnå sykehusets visjon

- Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Meld deg på velkomstdagen!

     
Du kan melde deg på kommende introduksjonsdag allerede nå -

Påmelding til nyansattdagenKommer du til et påloggingsvindu når du følger lenken, skal du oppgi brukernavnet du har mottatt fra OUS, og velge «Glemt passord» - «Send meg SMS». 

Har du ikke har tilgang til brukernavn nå, kan du vente med å melde deg på «introduksjonsdag for nyansatte» til du har tilgang til sykehusets IKT-systemer. Du finner alltid Læringsportalen via vårt intranett, og kan finne aktuelle kurs for deg som er nyansatt, ved å søke etter spesifikt kurs eller velge nøkkelordet «Nyansatt» i kurskatalogen.

Program

07.55 – 08.00 Velkommen

08.00 – 08.30 Oslo universitetssykehus

08.30 – 08.45 Introduksjon til dagen

08.45 – 09.15 Læring og kvalitet ved OUS

 

09.15 – 09.30 Pause

 

09.30 – 09.55 Personvern og taushetsplikt

10.00 – 10.25 Forskning, innovasjon og utdanning 

10.30 – 10.55 Samarbeid og kvalitet

 

11.00 – 11.30 Lunsj

 

11.30 - 12.15  Arbeidsmiljø og HMS 

12.15 – 12.45 Hygiene og smittevern

 

12.45 – 13.00 Pause

 

13.00 – 13.25 Sikkerhet ved OUS

13.30 – 13.55 Dilemma innen rus, somatikk og psykiatri

14.00 – 14.25 Mangfold og likeverdige helsetjenester
14.25  14.45 DIPS ved OUS

14.45 – 14.50 Avslutning

Kommende introduksjonsdager


Våren 2018

Onsdag 31. januar,
Store auditorium, Ullevål
Onsdag 11. april, Store auditorium, Ullevål
Onsdag 6. juni, Store auditorium, Rikshospitalet

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

Nyansatte i faste stillinger, ekstravakter og vikarer skal gjennomføre noen e-læringskurs:

Brannvern

Hjerte- og lungeredning

Smittevern

Personvern og informasjonssikkerhet

Velg kurstittel fra listen for å starte e-læringskurset. Kurset åpnes automatisk dersom du er pålogget en PC ved sykehuset. Dersom du benytter en privat datamaskin / smarttelefon, vil du bli bedt om å logge inn i Læringsportalen før du kan starte kursene.

Du finner disse kursene, samt «Introduksjonsdag for nyansatte» i kurskatalogen i Læringsportalen.

Påmelding via Læringsportalen

Når du har signert kontrakt med Oslo universitetssykehus vil du motta en epost med ditt brukernavn. Når du har fått denne kan du gå bruke lenke herunder for å opprette ditt eget passord til Læringsportalen:

1. Gå inn på http://laeringsportalen.helse-sorost.no/
2. Klikk på Innlogging
3. Klikk på Glemt passord
4. Velg foretak, legg inn brukernavn og  velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)

Opprett passord til Læringsportalen

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål? Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

Opplæring i kliniske systemer

 

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du i tillegg til de overnevnte kursene gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. En viktig årsak til dette er at datasystemene er i stadig utvikling og oppdaterte ferdigheter i kliniske systemer er helt avgjørende for pasientsikkerheten.

Selv om du har brukt systemene før, er det svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. Ditt nye arbeidssted ved OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT.  

Avhengig av din erfaring med DIPS, MetaVision og Talegjenkjenning vil du finne hvilke kurs du skal ta i oversikten i kurskatalogen. Kursene er skreddersydd for arbeidsområde, yrkesgruppe, rolle og erfaring. E-læringskurs er obligatorisk for alle uavhengig av erfaring. Din nærmeste leder vil vurdere din kompetanse i kliniske systemer og avgjøre om du skal delta på klasseromskurs. Klasseromskursene vil fra høsten 2017 tilbys to ganger hver måned. Du kan selv bla i kurskatalogen for å se hvilke kurs du tror du må gjennomføre.  Om du synes det er vanskelig å vite hva du må ta, så ikke fortvil. Din nærmeste leder vil se på dette sammen med deg når du begynner og sørge for at du får gjennomført det du skal.  

Kurskatalog.png

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.