Velkommen på laget

Velkommen på laget!

Dette er en side for deg som har fått jobb på Oslo universitetssykehus. Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisinfaglige miljø! Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og gleder oss til du skal begynne. Når du begynner hos OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag. Vi er avhengig av at hver eneste ansatt gjør en så god jobb som mulig for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og nå blir din innsats et verdifullt bidrag til dette!

Hvordan er det å være ny ved OUS?

Det er mye å lære når man starter i ny jobb uansett hvor man starter. Oslo universitetssykehus består av over 20.000 ansatte i 15 klinikker ved mer enn 40 lokasjoner. I et så stort foretak er det klart at vi er avhengig av mange rutiner og at det er ekstra mye å sette seg inn i. Vi er alltid åpne og det er alltid mye som skjer hos oss. Det vil det nok også være når du skal begynne. Om du opplever de første ukene dine på jobb som hektiske, er det ikke så rart. Men ikke fortvil. Du kommer inn i det etter hvert og ingen forventer at du skal kunne alt når du begynner. 

Ved OUS ønsker vi at vår kultur skal kjennetegnes ved å være åpen, lærende og helhetstenkende. Dette stiller noen krav til deg som nyansatt. Vi forventer blant annet at du tar ansvar for egen læring og spør når det er noe du ikke vet. Mye av det vi gjør er blitt selvfølgelig for oss, men som nyansatt er det din rett og plikt å spørre når du lurer på noe. Bare ved å spørre hverandre kan vi lære av hverandre og sørge for kontinuerlig forbedring og kunnskapsoverføring. Så vær modig - tør å spørre!

Velkomstdag for nyansatte

Som nyansatt er en av de første tingene du skal delta på vår felles velkomstdag for alle nyansatte. På velkomstdagen ved Oslo universitetssykehus får du lære om arbeidsmiljø og kultur, og om praktiske oppgaver du må kunne for å utføre jobben riktig. Du får høre ledere og ansatte fortelle om hva som inspirerer dem med å jobbe ved OUS og hvordan du kan bidra til å oppnå sykehusets visjon -
Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Deltakelse er obligatorisk for alle nyansatte uansett yrkesgruppe og arbeidsoppgaver. Som nyansatte vil du motta invitasjon til dagen per e-post.

Hvis du allerede har startet i jobb, kan du melde deg på kurset ved å bruke lenken herunder. Denne lenken logger deg automatisk inn i Læringsportalen dersom du er pålogget en datamaskin ved sykehuset. Du finner «Introduksjonsdag for nyansatte» i kurskatalogen i Læringsportalen.

Påmelding via Læringsportalen

Introduksjonsdager for nyansatte høsten 2017

Onsdag 30. august 2017, Store auditorium, Rikshospitalet
Onsdag 11. oktober 2017, Store auditorium, Rikshospitalet
Onsdag 6. desember 2017 Store auditorium, Rikshospitalet

Spørsmål og kommentarer? Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

Obligatoriske kurs og opplæringstilbud

Nyansatte i faste stillinger, ekstravakter og vikarer skal gjennomføre obligatoriske e-læringskurs. Noe av innholdet i kursene vil være kjent materie for mange nyansatte. Innholdet er likevel så viktig at vi har valgt å gjøre kursene obligatoriske for alle ansatte. Dette gjelder blant annet kursene i

Brannvern

Hjerte- og lungeredning

Smittevern

Personvern og informasjonssikkerhet

Disse kursene er obligatorisk for alle nyansatte uansett yrkesgruppe og arbeidsoppgaver og du kan gjennomføre kursene før du tiltrer. Du finner alle kursene i Læringsportalen. Som nyansatte vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til Læringsportalen. I kurskatalogen søker du på ordet "nyansatt" og velger "Kurspakke for nyansatte ved OUS" fra listen over treff. Kurspakken gir tilgang til kurs alle må gjennomføre i løpet av dine to første uker som ansatt.

Hvis du allerede har startet i jobb, kan du finne kurspakken for nyansatte på samme måte ved å bruke lenken herunder. Denne lenken logger deg automatisk inn i Læringsportalen dersom du er pålogget en datamaskin ved sykehuset. Du finner «Introduksjonsdag for nyansatte» i kurskatalogen i Læringsportalen.

Påmelding via Læringsportalen


Når du har signert kontrakt med Oslo universitetssykehus vil du motta en epost med ditt brukernavn. Når du har fått denne kan du gå bruke lenke herunder for å opprette ditt eget passord til Læringsportalen. Når du har opprettet passord, logger du deg inn med brukernavn og passord.

Opprett passord til Læringsportalen


Hvis du er ansatt som ekstravakt ved Personalformidling, vil du bli innkalt til et informasjonsmøte i Forskningsveien 2A. Obligatoriske e-læringskurs kan først gjennomføres etter informasjonsmøtet.

Er du registrert fra før?
Hvis du tidligere har jobbet for OUS eller andre helseforetak, vil du allerede være registrert i vårt personalsystem. Da vil du ikke motta noe nytt brukernanv til Læringsportalen, men må i stedet gjøre følgende:
1. Gå inn på http://laeringsportalen.helse-sorost.no/
2. Klikke på Innlogging
3. Klikke på Glemt passord
4. Velge foretak, legge inn brukernavn og velge om man vil ha passord på e-post eller SMS

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Opplæring i kliniske systemer

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du i tillegg gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. En viktig årsak til dette er at datasystemene er i stadig utvikling og oppdaterte ferdigheter i kliniske systemer er helt avgjørende for pasientsikkerheten.

Selv om du har brukt systemene før, er det svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. Ditt nye arbeidssted ved OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT.  

Avhengig av din erfaring med DIPS, MetaVision og Talegjenkjenning vil du finne hvilke kurs du skal ta i oversikten i kurskatalogen. Kursene er skreddersydd for arbeidsområde, yrkesgruppe, rolle og erfaring. E-læringskurs er obligatorisk for alle uanvhengig av erfaring. Din nærmeste leder vil vurdere din kompetanse i kliniske systemer og avgjøre om du skal delta på klasseromskurs. Klasseromskursene vil fra høsten 2017 tilbys to ganger hver måned. Du kan selv bla i kurskatalogen for å se hvilke kurs du tror du må gjennomføre.  Om du synes det er vanskelig å vite hva du må ta, så ikke fortvil. Din nærmeste leder vil se på dette sammen med deg når du begynner og sørge for at du får gjennomført det du skal.  

Kurskatalog (PDF)