Bilde av to ansatte

Velkommen på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisinfaglige miljø! Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og gleder oss til du skal begynne. Når du begynner hos OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag. Vi er avhengig av at hver eneste ansatt gjør en så god jobb som mulig for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og nå blir din innsats et verdifullt bidrag til dette!

Vårt nyansattprogram "ny@OUS"

Ved vårt sykehus skal alle nyansatte gjennom et nyansattprogram kalt "ny@ous" bestående av kurs som er relevant for den jobben man skal gjøre. Er du ekstravakt eller vikar skal du også gjennomføre "ny@ous".

Påmelding til alle kurs skjer i Læringsportalen. For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert skal du logge på med ditt brukernavn som du får i en epost så snart vi har mottatt din signerte arbeidskontrakt.

Obligatoriske eLæringskurs

Noen kurs er obligatoriske for alle nyansatte ved OUS, uavhengig av stilling og yrkesgruppe. Det finnes kurs som er tilgjengelig før du starter i jobb. Innen tre måneder etter tiltredelse skal det dessuten gjennomføres ytterligere obligatoriske kurs. Kursene gir en god og nødvendig innføring i viktige temaer som alle nyansatte bør kjenne til.

Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

eLæringskurs innen tre måneder

Opplæring i kliniske systemer

 

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du i tillegg til de overnevnte kursene gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. En viktig årsak til dette er at datasystemene er i stadig utvikling og oppdaterte ferdigheter i kliniske systemer er helt avgjørende for pasientsikkerheten.   

 • e-læringskurs kliniske systemer
 • klasseromskurs kliniske systemer

Selv om du har brukt systemene før, er det svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. Ditt nye arbeidssted ved OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT. Det finnes flere kurs avhengig av stilling og yrkesgruppe du hører til. Kursene er rollestyrt og du avtaler med din leder hvilke kurs du skal gjennomføre.

Kurskatalog - 2018

Nyansattdag

I løpet av dine første tre måneder hos oss, skal du delta på vår nyansattdag. 

Her får du lære om arbeidsmiljø og kultur, og om praktiske oppgaver du må kunne for å utføre jobben riktig. Du får høre ledere og ansatte fortelle om hva som inspirerer dem med å jobbe ved OUS og hvordan du kan bidra til å oppnå sykehusets visjon

- Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Påmelding til nyansattdagen

Program

Nyansattdagen holdes i store auditorium på Rikshospitalet. Dørene åpnes kl 0745  
   

 • 07.55 – 08.00 Velkommen
 • 08.00 – 08.30 Oslo universitetssykehus ved administrerende direktør Bjørn Erikstein
 • 08.30 – 08.55 En pasienthistorie ved Martin Lieungh
 • 08.55 - 09.00  Blodbanken orienterer

Pause

 • 09.00 - 09.15 Pause
 • 09.15 – 10.00 Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved Anders Baalsrud og Thomas Jørgensen Riiser

Pause

 • 10.00 – 10.15 Pause
 • 10.15 – 11.00 Arbeidsmiljø ved Jill Jahrmann

Lunsj

 • 11:00– 11.30 Lunsj - det blir servert enkel matpakke
 • 11.30 – 12.00 Personvern og taushetsplikt ved Vibekke Eggen Berg
 • 12.00 – 12.20 Forskning, innovasjon og utdanning ved Matthias Kolberg

Pause

 • 12.20 – 12.30 Pause
 • 12.30 – 12:50 Mangfold og likeverdige helsetjenester ved Camilla Holt Hasle
 • 12:50 – 13.15 Rusbehandling nytter ved Asle Enger
 • 13.15 – 13:30 Avslutning

Kommende nyansattdager

Våren 2019
Onsdag 6. mars, Store auditorium, Rikshospitalet
Onsdag 5. juni, Store auditorium, Rikshospitalet

Høsten 2019
Onsdag 11. september, Store auditorium, Rikshospitalet
Onsdag 20. november, Store auditorium, Rikshospitalet


 
 

Dette er hva deltagere fra nyansattdagen 12. september 2018 hadde å si om dagen:

Ord sky fra deltagere av nyansattdagen 12 september 2018

Når du har signert kontrakt med Oslo universitetssykehus vil du motta en epost med ditt brukernavn. Når du har fått denne kan du:

1. Gå inn på http://kurs.helse-sorost.no/
2. Klikk på Innlogging
3. Klikk på Glemt passord - Du skal ikke registrere ny bruker.
4. Velg foretak, legg inn brukernavn og  velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)

Dersom du logger deg på via en smarttelefon må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine. 

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål? Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.