Praksis- og turnusplasser

Oslo universitetssykehus har et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren. Sykehuset bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og har en ambisjon om å tilby studenter og ansatte gode læringsmiljøer, både faglig og sosialt.

Praksisplasser
OUS samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner og tilbyr årlig ca. 2500 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Vi har stort fokus på at studenter skal trives hos oss i et lærende og utviklende miljø.

Turnusplasser for fysioterapeuter
Formålet med turnustjenesten for fysioterapeuter er å kvalifisere turnuskandidatene til selvstendighet i yrkesutøvelsen og gi grunnlag for autorisasjon som fysioterapeut.
Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i region Østlandet og som godkjenner turnusplassene. Turnuskandidatene er i spesialisthelsetjenesten i et halvt år.


Kontakt

Alle forespørsler om praksisplasser og eventuelle endringer skal foregå mellom utdanningsinstitusjonene og Avdeling for Kompetanseutvikling ved praksiskoordinatorene, for henholdsvis bachelor-, master- og videreutdanninger. Studenter skal ikke selv ta kontakt.

Bachelor innen fysioterapi, sykepleie, bioingeniør, vernepleie, ergoterapi, radiografi, paramedic, sosialt arbeid, barnevern og fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie:
Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver:
Anja Lind Johnsen
E-post: ANJOES@ous-hf.no


Master- og videreutdanninger for sykepleiere innen anestesi, akutt, barn, nyfødt, intensiv, operasjon, kreft, psykisk helsearbeid, jordmor, allmenn:
Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver:
Lise Melbye
E-post: lmelbye@ous-hf.no

Helsesekretærer og videreutdanning i helseadministrasjon:
Stab medisin, helsefag og beredskap ved spesialrådgiver:
Åsa M. Welander
E-post: asawei@ous-hf.no

Turnus
Ved spørsmål vedrørende administrering av turnusplasser innen fysioterapi, ta kontakt med Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver:
Lise Melbye
E-post: lmelbye@ous-hf.no


 

Student?

Har du fått praksis- eller turnusplass hos oss? Da finner du viktig informasjon her


 


 

Fant du det du lette etter?