HELSENORGE

Studenter i koronatider - Medisinsk klinikk

Vi har en målsetting om at sykepleierstudentene - bachelor og intensiv skal kunne gjennomføre sine praksisperioder! Dette til tross for at mange av våre avdelinger i Medisinsk klinikk nå driftes på en annen måte, for å kunne ivareta de mange koronapasientene innlagt hos oss.

Bilde av studenter i klasserom
Hygienesykepleier Berit Sofie Karlsen bruker Mentimeter Interaktiv multiple choise i undervisningen om smittevern. Det er slitsomt å sitte med visir og munnbind hele dagen så det er viktig å gjøre dagen så interaktiv som mulig, men på en forsvarlig måte.

Tekst: Torill Langbråthen, helsefaglig rådgiver Medisinsk klinikk
Foto: Cine Kronhaug

Et av de grepene vi har gjort, er at vi har endret på introduksjonsdagen for bachelorstudentene – blant annet ved økt fokus på undervisning om pasientsikkerhet og smittevern. Studentene blir delt i to grupper fordelt på to dager - i underkant av 20 per dag. De må ha med egen mat og drikke, og de fleste pausene tas ute i det fri.

Det er mange sentrale temaer som er aktuelle, uansett hvilken avdeling studentene skal til i praksis - overblikk over klinikken, forventninger til praksissted og til studentene, fagfokuset i klinikken, sykepleiedokumentasjon, pasientsikkerhet og en dobbeltime om smittevern.

På denne måten sikrer vi at alle studentene får samme informasjon og opplæring. Dette avlaster også praksisavdelingene slik at de kan ha fokus på det som er spesifikt for deres fagområde.

Vi opplever at dette er en flott måte å bli kjent med studentene på, få vist fram flere av klinikkens dyktige medarbeidere, samt trygge studentene i denne spesielle perioden. Vi opplever at det kan være overveldende for en ung student å komme i praksis på en sengepost som har 14 koronapasienter.

Intensivstudentene gjennomfører sin praksis på våre to intensivenheter på vanlig måte. Noen forskyvinger på oppstartstidspunkt på vakt har det vært, for å redusere antall personer tilstede på samme tid.

Intensive 3 timers «kræsjkurs» i veiledning

Det har vært en stor turnover av sykepleiepersonale det siste året. For å trygge sykepleiere i å være kompetente i rollen som primær- og sekundærveileder for sykepleiestudenter, har vi kjørt intensive 3 timers «kræsjkurs» i veiledning - utarbeidet i samarbeid med OsloMet. Mer enn 50 sykepleiere i Medisinsk klinikk har deltatt på kursene til nå. I disse dager kjører vi kursene for en og en avdeling for å overholde smittevernreglene. Det er særlig rett i forkant av og etter oppstart av nye studentpuljer, kurset er mest aktuelt.

En honnør til alle våre avdelinger som til tross for en utfordrende arbeidshverdag med omdisponering av personale og mange smitteverntiltak, legger til rette for at studentene skal få gjennomført sin praksisperiode. Vi trenger mange nye dyktige sykepleiere og spesialsykepleiere framover!

Fant du det du lette etter?