HELSENORGE

Vellykket gjennomføring av praksisstudier tross pandemi

Fawsia Hussein Sharif og Ida Jahr er 3. års bioingeniørstudenter på OsloMet og ferdig utdannet til sommeren. Da Oslo på nytt måtte stengte ned, var det en usikkerhet rundt om det i det hele tatt var nok laboratorier til å ta i mot studenter.

Bilde av bioingeniørstudenten Fawsia Hussein Sharif og Ida Jahr.
Bioingeniørstudentene Fawsia Hussein Sharif og Ida Jahr. 

- Som bioingeniørstudent føler jeg at jeg har lært mye om de nødvendige arbeidsoppgavene som utføres på enheten, sier Faswia.

Hun og Ida er nå i ferd med å avslutte sin praksisperiode ved Serologisk enhet på Ullevål, noe som ikke var en selvfølge da de startet opp. Ida forteller oss at studentene fikk beskjed om at de måtte være forberedt på at praksisperioden brått kunne bli avbrutt. Vi gikk dermed inn i praksis med en spenthet og en viss usikkerhet. - Jeg opplevde at laboratoriet ønsket at vi fikk en så fin praksisperiode som mulig, og at de tok hensyn til våre innspill og ønsker så langt det lot seg gjøre, sier Fawsia. Hun legger til at selv om de kun har måttet forholdt seg til denne ene enheten gjennom hele praksisperioden, så har det likevel vært lærerikt og bra. - Vi har jo blitt ekstra gode på de arbeidsoppgavene vi har fått der, i tillegg så har det vært en god plan, og det er viktig for oss studenter.


- Det jeg syns har vært spesielt lærerikt under praksisperioden, og som jeg mest sannsynlig ikke hadde fått et innblikk i dersom omstendighetene hadde vært normale, er hvordan sykehuset tilpasser seg situasjonen selv om den endrer seg raskt. Nye regler blir innført og oppdateres; etter alt fra noen dager til uker, forteller Ida til.


Enhetsleder Silje Strand Johannesen utdyper: - Vi har vært heldige som har fått to så flinke og selvstendige studenter, de har vært en stor ressurs for oss. I tillegg til pandemien, er enheten midt inne i et ombyggingsprosjekt, med mål om å ta i bruk en ny serologi plattform. Halve laboratoriet er under ombygging, så plassen til de 11 bioingeniørene til å utføre arbeidsoppgaver på, inkludert å ha opplæring av våre to studenter er halvert, legger hun til. Studentene har satt seg inn i våre nye smittevernstiltak på en eksemplarisk måte, og fulgt de helt etter boka. 

- Vi har kanskje ikke kunnet tilby like godt tilbud som tidligere år, med tanke på rullering av oppgaver, men vi håper og tror at de likevel sitter igjen med en god praksistid hos oss, avslutter enhetslederen.

Fant du det du lette etter?