Sykepleier eller intensivsykepleier? Vi har fremdeles behov for deg

Den store bølgen med covid-19 har ikke blitt så stor som fryktet, men vi trenger fremdeles intensivsykepleiere og sykepleiere. Vi har hele tiden behov for denne kompetansen og ser frem til å høre fra deg.

Illustrasjonsfoto

Har du helsefaglig utdanning? Registrer deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelig personellressurser

Du med helsefaglig utdanning som ønsker å bidra under Covid-19 kan registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Intensivsykepleiere ved OUS

Vi har behov for intensivsykepleiere til våre intensivavdelinger ved Oslo universitetssykehus.
Stillingsutlysning - intensivsykepleier

Sykepleiere og spesialsykepleiere

Vi har behov for sykepleiere og spesialsykepleiere ved Oslo universitetssykehus.

Stillingsutlysning - sykepleiere og spesialsykepleiere

Fant du det du lette etter?