HELSENORGE
Ekspertsykehuset

- Vi er mulighetenes marked

Med alle de pågående bygge- og utviklingsprosessene er vi i endring for å kunne bli enda bedre. Det handler om å videreutvikle tjenestene våre, forbedre arbeidsfasiliteter og oppgradere infrastrukturen slik at vi kan frigjøre ressurser til pasientnært arbeid og samtidig øke kvaliteten i arbeidet vi gjør i dag. Endring og utvikling innebærer alltid risiko, men også mange nye muligheter.

en tegning av et helsepersonell smo står og leser i en journal mens en annen trykker på en skjerm.
Illustrasjon: Nye OUS.

​Tekst: Carl-Fredrik Røøk, spesialrådgiver risikostyring, Nye OUS stab, Oslo universitetssykehus. Foto: Nye OUS.

Min jobb er å følge opp prosjektledelsen i Nye OUS for å finne frem i både risikouniverset og mulighetenes marked som følger med i Norges største bygge- og utviklingsprosjekt. Hvilke muligheter ligger det i ny teknologi og hvor stor risiko kan prosjektet tåle for å oppnå ønsket resultat? Dette er usikkerhetsledelse.

Bilde av Carl-Fredrik Røøk

Spesialrådgiver Carl-Fredrik Røøk.

Programme​​​ne

Nye OUS består av de seks programmene Storbylegevakten, Nye Radiumhospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri, OUS i Livsvitenskapsbygget, Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Programlederne rapporterer månedlig om nåværende risikobilde og foreslår sammen med sine team ulike tiltak for å redusere de aktuelle risikoene. Jeg hjelper dem med risikooppfølgingen og å finne muligheter.

I prosjektarbeid er det naturlig å fokusere på risikobildet, men la oss ikke glemme at usikkerhet som begrep rommer både risiko og muligheter.

Rørpostanlegget

På Storbylegevakten har vi for eksempel avdekket risiko rundt rørpostanlegget. Det var først planlagt at rørene skulle være omtrent 110 mm, men så fikk vi innsikt i at rørpostanlegget på Nye Aker planlegges med større rør.

Hvilken konsekvens ville dette ha? Etter noen gode diskusjoner og vurderinger er nå dimensjonene på rørene økt også på Storbylegevakten, slik at disse skal kunne henge sammen på en god måte.

Prøvem​​ottak

Tilsvarende har vi også avdekket flere muligheter. Ved Livsvitenskapsbygget har for eksempel logistikken rundt prøvemottak vært diskutert.

Er det slik at vi skal gjøre det på samme måte som vi gjør det i dag, eller finnes det nye og enklere måter å distribuere prøvesvar på? Prosjektet undersøker derfor om et heissystem kan bistå i logistikkflyten i stedet for manuell forflytning av prøver.

Identifis​​ere usikkerheter

Vi arbeider systematisk etter maler fra Helse Sør-Øst og oppdaterer kontinuerlig usikkerhetsbildet for alle seks programmer i våre systemer. Målet er å jobbe proaktivt med å identifisere usikkerheter, redusere sannsynligheten for at de inntreffer, og dersom de inntreffer redusere konsekvensene og iverksette kompenserende tiltak tidlig.

Nye muligheter​​ og løsninger

Se for deg at du ser etter nytt spisebord på finn.no. Du sveiper deg gjennom det ene og det andre, og kommer over mye forskjellig. Plutselig dukker det opp noe du ikke hadde sett for deg, og du får inspirasjon. Ideer som du ikke hadde sett for deg. Du ser kanskje nye muligheter og løsninger, og tar en vurdering på ditt opprinnelige søk.

Etter hvert som du er åpen for å vurdere nye løsninger tenker du gjerne at det hadde vært fint med et rundt bord, selv om du opprinnelig så etter et firkantet.

Et annet scenario er at du finner akkurat det bordet du ville ha, men at det har en stor sprekk på undersiden. Skal du følge planen og velge bordet likevel, eller er det bedre å velge et annet? Hvilke ringvirkninger får eventuelt valget av rundt bord? Blir det bedre flyt i rommet, blir det plass til flere?

Alle disse bordene kommer med ulik risiko, og gir ulike muligheter. Fordeler, ulemper, konsekvenser og forbehold må diskuteres i husholdningen, og etter flere runder kommer dere forhåpentligvis frem til den løsningen dere mener vil passe aller beste hjemme hos dere.

Handler om utv​​ikling

Eksempelet er svært forenklet men likevel illustrerende. Bygge- og utviklingsprosjekter handler om nettopp utvikling, og det å finne nye muligheter i risikouniverset er en viktig del av det. Derfor har vi stort fokus på usikkerhetsledelse i Nye OUS, og jeg er veldig glad for å være med på laget. 

Her kan du lese mer om OUS i Livsvitenskapsbygget.

Vil du vite mer om Nye OUS?

Flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset leser du her.


 

Fant du det du lette etter?