HELSENORGE

- Å involvere tidligere pasienter er utrolig viktig

Ove Hellvik deltar i medvirkningsarbeidet i forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet som brukerrepresentant. Hvilke tanker gjør han seg rett før arbeidet starter?

ove.h.jpg

- Å involvere tidligere pasienter er utrolig viktig. Våre erfaringer er viktig å ta med i beslutningene som gjøres. Når jeg først har meldt meg til dette må jeg gjøre en jobb, det er viktig, nå når vi lager nytt sykehus. 

Det sier Ove, som er medlem av Brukerrådet i Nevroklinikken og leder og styremedlem ved LHL Hjerneslag Oslo. Som tidligere slagpasient er han også likeperson ved Slagavdelingen. Likepersoner er personer som enten har vært syke selv, eller vært pårørende, og som besøker slagrammede, slik at de rammede har noen å snakke med og stille spørsmål.

Nå har han tatt på seg enda en krevende oppgave; han er blant de mange brukerrepresentantene som nå deltar i medvirkningsarbeidet i forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Han deltar i medvirkningsgruppe 11: Fysio- og ergoterapi, sosionom, klinisk ernæring/lærings- og mestringssenter. - Jeg håper vi blir enige i gruppa og kommer med gode forslag, og at vi tenker på både ansatte og pasienter. Det viktigste er hvert fall å komme i gang.

Han legger ikke skjul på at det har vært mye å sette seg inn i i forkant av oppstarten. 

- Da jeg leste gjennom alt materialet fikk jeg enda flere spørsmål enn jeg hadde. Det er vanskelig å vite hva du er forventet å vite noe om. Men jeg har løst det ved å ta med mine egne erfaringer, og så har jeg alliert meg med LHL, og jeg kommer til å benytte kontakten med Brukerrådet på Nevroklinikken.

Godt sted for både ansatte og pasienter

Selv om han er med hovedsakelig for å tale pasientenes sak er Hellevik klar på at dette alene ikke holder for å få et godt sykehus.

- Et sykehus er jo ikke bare pasienter. Hvis ikke de som jobber der trives, så blir det ikke godt å være der. Det er et samspill mellom å få noe som fungerer for de ansatte - at sykepleiere for eksempel blir hørt - og at pasientene føler at de er pasienter og at man ikke bare går gjennom systemet.

Han legger ikke skjul på at han synes det er et stort ansvar som han tar på alvor, spesielt med tanke på hvor mange pasienter og ulike grupper han representerer.

- Jeg håper vi kan representere de vi skal representere på en god måte, men likevel ta hensyn til alle andre som deltar. Til slutt er det en prioritering som må gjøres, som heldigvis ikke tas av oss. Og så må vi godta at ikke alle ting som spilles inn nødvendigvis kan tas hensyn til.