HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Å utvikle sykehus handler om mer enn nye bygg

Sykehuset vårt har en viktig plass i livet mitt. Ikke byggene, men kompetansen og menneskene som jobber her har satt sine spor. Når min datter og jeg har trengt sykehuset som mest har vi begge fått suveren omsorg og behandling.

Ansatte i gangene
Foto: Nye OUS.

​Tekst: Nina E. Fosen, assisterende prosjektdirektør, Nye OUS, sivilingeniør.
Foto: Margrethe Falch, Nye OUS.

Nå er jobben min å legge til rette for at mine kolleger i sykehuset kan utvikle og levere minst like godehelsetjenester i fremtiden på en mer moderne måte. Det er fremdeles en lang vei frem, men jeg har stor tro på at Nye OUS blir et enda bedre sted for ansatte og pasienter når de nye sykehusbyggene tas i bruk.

Nye OUS

Å utvikle et sykehus handler om å skape de beste forhold for pasientbehandling, for ansattes muligheter til en god arbeidshverdag og for samhandling, forskning og utvikling på tvers av fag og kompetanseområder.

Bilde av Nina Fosen

Nina E. Fosen, assisterende prosjektdirektør, Nye OUS. Foto: Margrethe Falch, Nye OUS.

Organisasjonsenheten Nye OUS har ansvar for å strukturere og fasilitere OUS medvirkning i byggeprosjektene som ledes av Helse Sør-øst prosjektorganisasjon.

Vi jobber tett sammen med linjeorganisasjonen, og er spesielt opptatt av å hjelpe til med å sikre at de nye byggene får løsninger og teknologi som støtter opp under moderne, effektiv logistikk og det vi i dag tror blir fremtidens måte å levere helsetjenester på.

Det er ikke jeg, eller vi som jobber i Nye OUS, som har svarene på hva som er gode løsninger – det er fagfolk i sykehuset som tenker fremover og som ser muligheten i nye måter å samhandle tverrfaglig på.

Fakta:

Nye Oslo universitetssykehus er fellesnavnet på de fem bygge- og utviklingsprosjektene i sykehuset; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Ny sikkerhetspsykiatri (inkludert RSA og PUA).

Siste planlegging før spaden kan stikkes i jorden

Å planlegge og bygge sykehus tar tid. Jeg har vært med fra arbeidet med idéfasen i 2013. Det  har vært en interessant reise med viktige utredninger, diskusjoner og korreksjoner underveis.

Målbildet er bestemt og fulgt opp av Regjeringen, og bygging av Nye Radiumhospitalet og Storbylegevakten er allerede i gang. Nå endelig, syv år etter oppstart av idefasen, skal vi i gang med forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Forprosjekt er siste fase av planleggingen før selve bygging kan starte. Nå som Helse Sør-Øst har gitt klarsignal for oppstart er vi i gang med å forberede organisasjonen på medvirkning for å sikre gode løsninger for sykehuset og forankring i linjeorganisasjonen. Forhåpentligvis kan vi også begynne forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri i 2021.

2020 har vi brukt til å forberede oss på alle spørsmålene vi vil trenge konkrete svar på i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Hvilke fag, funksjoner og pasienter skal behandles på de ulike sykehusene? Med erfaring fra pandemien hvordan mener vi smittevern skal ivaretas? Og hvordan sikre et godt sykehus for barn og ungdom? Det er gjort et svært godt arbeid i en utfordrende situasjon i løpet av året for å svare ut alt dette.

Nå sitter vi klare med mange gode svar og prioriteringer. Året som kommer skal vi medvirke for å sikre fremtidens mulighet for å levere de beste helsetjenestene vi kan tenke oss. Teknologi som gjør pasientbehandlingen og arbeidshverdagen lettere, og bygg som skaper et godt arbeidsmiljø og gjør samarbeid mer effektivt.

Sammen skal vi utvikle et bedre OUS

Noen har kalt meg teknologioptimist, og som sivilingeniør er man kanskje det. Men i denne utviklingen er det flere som har høye målsetninger og ser behovet for hjemmesykehus, for avstandsoppfølging, for digitalt samarbeid med andre helseaktører og for helselogistikk. Departement og helsedirektorat peker i samme retning, og både regionalt og i sykehuset er det allerede flere prosjekter på gang.

I tillegg vil Oslo Science City bli et spennende innovasjonsdistrikt i vårt område, og jeg er overbevist om vi vil se mye ny teknologi- og tjenesteinnovasjon de neste årene. Vi er et sykehus med et stort potensiale, nå gjelder det å benytte muligheten til å hente det ut. 

Hvorfor er det så viktig med nye sykehus?

Med en voksende og eldre befolkning har samfunnet behov for at vi fortsetter å levere helsetjenester på høyt nivå, men med færre ressurser. Skal effektmålene være oppnåelige må det også følges opp med tiltak og prosjekter for å utvikle organisasjonen og nå ambisjonene. Alle prosjektene i Nye OUS har dette i fokus.

Vi skal gjennomføre store investeringer, men det er sykehusdriften som koster penger. På ett år omsetter OUS for over 20 milliarder kroner. Investeringsplanene tilsvarer litt over det dobbelte av et årsbudsjett totalt. Klarer vi med nye bygg å få mer helse ut av hver krone som går til drift har det stor betydning for befolkningen. Det må vi og skal vi klare.

Målet for Nye RH er å samle regionale og spesialiserte funksjoner ett sted slik at man kan ta ut effektene av tilgang på kompetanse til det beste for pasientene, utnytte dyrt utstyr og legge til rette for en moderne bygningsmasse som understøtter dette. Nye Aker skal bli et robust, stort akuttsykehus, et storbysykehus med undervisning, forskning og stor bredde i pasienttilbudet.

Samling av PHA i nye moderne arealer har vært ønsket fra klinikken i lengre tid. Våre planer sikrer at vi tilpasser oss fremtiden, og vi vektlegger fremtidig fleksibilitet i byggene. Videre bygges det i etapper. De første byggene på Aker og Rikshospitalet planlegges å stå ferdige i 2030. Deretter en ny omgang med bygging. Vi har da mulighet til å foreta nye vurderinger av fremtidig behov for kapasitet. Vi har fortsatt uavklarte spørsmål om regulering, men vi har nå planlagt løsninger som gir både funksjonelle sykehus og fortsatt plass til videre utbygging senere.

De første nye sykehusbyggene på Radiumhospitalet og Storbylegevakten vil stå ferdig om få år. Det er første skritt på veien mot Nye OUS. Kort tid etter håper jeg vi får både ny sikkerhetspsykiatri på Ila og laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget.  Nye Aker og Nye Rikshospitalet planlegges ferdigstilt om ti år. Det kan virke lenge til, men reisen er begynt og vi skal langt. Nå er vi om bord på et hurtigtog med fart og tydelig retning. Det er en spennende reise jeg håper du blir med meg på.

Bilde av Nye OUS
I desember måned kommer det flere blogginnlegg fra Nye OUS! Foto: Nye OUS.

Nye OUS

Nye Aker

Nye Rikshospitalet

Ny sikkerhetspsykiatri

Storbylegevakten

Nye Radiumhospitalet

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehusets blogg, OUS sin blogg om fag, forskning og innovasjon!


Fant du det du lette etter?