HELSENORGE

Automated Guided Vehicle (AGV)

Automated Guided Vehicle (AGV) er en robot på hjul som kjører vogner med varer internt i sykehuset. Vognene følger preprogrammerte ruter, og kan foregå i perioder hvor det er mindre annen aktivitet i sykehuset. Intern varetransport er forutsatt utført tur/retur med vogner på AGV og heis mellom varemottak og lokale leveringspunkter.

Illustrasjon AGV 


En AGV veier ca 250-300 kg og kan kjøre vogner på opptil 500kg. Innebygde sensorer i AGV-ene hindrer vognen i å kjøre på bevegelige hindre. Sensorer gjør også at de kommuniserer med egne vareheiser, og gjør at transport kan foregå autonomt også mellom ulike etasjer. AGV går som oftest via preprogrammerte ruter og kan transportere vogner med ulike typer gods rundt om i sykehuset.

Vognene kan transportere sterilt utstyr, mat, medisiner, tøy, forbruksvarer og annet utstyr. AGV vil også brukes til å transportere vekk avfall fra for eksempel sengeposter som ikke kan gå i avfallssuget, og brennbart avfall skal foregå i lukkede og røyktette vogner.

Ved at AGV kan arbeide 24/7 får vi fleksibel håndtering av varetransport gjennom hele døgnet, også på natten.  Hensikten med konseptet er å avlaste flere yrkesgrupper og frigjøre tid til direkte pasientrettet arbeid.

Både Sykehuset Østfold, Ahus og St. Olav har tatt i bruk AGV.

Foto: AGV i sykehuskorridor på Kalnes.

Foto: AGV i sykehuskorridor på Kalnes.

Status:

Lagt til grunn i konseptrapporten (pdf, s.98 og 140)

Mer informasjon:

Hovedprogram Aker og Gaustad, del 2 Teknikk (Helse Sør-Øst, 2018)

Logistikk og forsyningskonsept (pdf, 2020)

Effektive roboter frigjør mer tid til pasienter (Nyhetsartikkel om Ahus, 2015)

Roboter vil levere varene (Nyhetsartikkel fra Nye Drammen sykehus, 2021)

Link til relaterte konsepter:

Forsyningsmedarbeider

Fant du det du lette etter?