AGV

Intern varetransport er forutsatt utført tur/retur med vogner på AGV og heis mellom varemottak og lokale leveringspunkter. Vognene følger preprogramerte ruter, og gir en bedre vareflyt ved at transport kan foregå i perioder hvor det er mindre annen aktivitet i sykehuset.

Automated Guided Vehicle (AGV) er transportroboter som via preprogramerte ruter kan transportere vogner med ulike typer gods rundt om i sykehuset. Innebygde sensorer i AGV'ene hindrer vognen i å kjøre på bevegelige hindre. Sensorer gjør også at de kommuniserer med blant annet heiser, og gjør at transport kan foregå autonomt også mellom etasjer.

I de nye sykehusene er intern varetransport forutsatt utført med AGV og heis mellom varemottak og lokale lerveringspunkter. Vognene kan transportere sterilt utstyr, mat, medisiner, tøy, forbruksvarer og annet utstyr. AGV vil også bli brukt til å transportere vekk avfall som ikke kan gå i avfallssuget, og brennbart avfall skal foregå i lukkede og røyktette vogner.

Ved at AGV kan arbeide 24/7 vil dette gi en fleksibel håndtering av varetransport gjennom hele døgnet.  

Status:

Lagt til grunn av OUS - link til vedtak

Mer informasjon:

Link til relaterte konsepter:

  • Forsyningsmedarbeider
  • Sporing og lokalisering
  • Standardisering av varesortiment
Fant du det du lette etter?