HELSENORGE
Avisinnlegg i Dagsavisen 8.12.2020

Ansatte ser muligheter

Hundrevis av leger og sykepleiere ser muligheter for nye OUS, inkludert de toneangivende klinikerne Dag Jacobsen (akuttmedisiner Ullevål) og Per Snorre Lingaas (thoraxkirurg,Rikshospitalet), skriver flere ansatte ved OUS i dette innlegget som ble publisert i Dagsavisen 8. desember.

Forfattere:

Knut E. A. Lundin, overlege/professor, Rikshospitalet/Universitetet i Oslo, Mons Sjøberg, intensivsykepleier/seksjonsleder, Ullevål, Gunnar Aksnes, overlege, Rikshospitalet, Øystein Fahre, intensivsykepleier, Rikshospitalet, Dag Andreas Foldvik, sykepleier, Rikshospitalet, Håkon Haugaa, overlege, Rikshospitalet, Pål-Dag Line, overlege/professor, Rikshospitalet/Universitetet i Oslo, Terje Osnes, overlege,professor, Rikshospitalet/Universitetet i Oslo og Vemund Paulsen, overlege, Rikshospitalet.

Portrett Knut Lundin

Knut Lundin, overlege og professor, OUS/UiO. Foto: Øystein Horgmo.

Det er mange kritiske oppslag om nytt OUS. Overraskende få ytrer støtte. Temperaturen i debatten er høy, nyanserte synspunkter overdøves. Men de som protesterer mot en ensidig fremstilling, får støtte i korridorene på sykehuset.

OUS, Helse Sør-Øst og Stortinget vil flytte aktivitet fra Ullevål til Aker og Rikshospitalet. Tillitsvalgte går mot, angivelig med et samlet fagmiljø i ryggen. Vi tviler på dette premisset: Hundrevis av leger og sykepleiere ser muligheter for nye OUS, inkludert de toneangivende klinikerne Dag Jacobsen (akuttmedisiner Ullevål) og Per Snorre Lingaas (thoraxkirurg Rikshospitalet).       

Et argument som fremføres, er faren ved høyhus i en pandemitid. Det er lett å romantisere tilbake til tiden da Ullevål ble bygget med luftige småhus.  Men det finnes ikke bevis for at moderne sykehus utgjør smittefare, og Covid-19 pasienter er samlet på dagens Ullevål SH.      

Ullevål  er et av landets fremste akuttsykehus. Vi mener det vil være fullt mulig å overføre denne kompetansen til et nytt Rikshospital og Aker sykehus.

Kolleger som støtter planene for Nye OUS, er i økende grad bekymret for at all uro kan forsinke prosessen slik at vi mister mulighetene for et topp moderne, robust OUS. Denne risikoen har vært underkommunisert. Alternativet til Nye OUS kan bli status quo med gammel og til dels uegnet bygningsmasse og alternativt styrking av større sykehus utenfor Oslo.

Vi er alle tjent med å være lojale mot fattede vedtak, også de vi ikke liker så godt.  Det er derfor på tide å løfte blikket og se på mulighetene ved å samle fagfolkene i et nytt, moderne sykehus.

Nye Aker er et stort og robust sykehus. Det vil tilby topp helsehjelp til Oslo øst, et etterlengtet sykehus som det er politisk umulig å stoppe. Nytt Rikshospital ved universitetet og Livsvitenskapsbygget blir en hjørnesten innen regional og landsdekkende avansert medisin. Nye OUS med planene for medisinsk behandling, forskning og undervisning vil styrke OUS som et kraftsentrum innen norsk medisin.