HELSENORGE

Medvirkning i Nye OUS

Informasjon for ansatte og brukerrepresentanter i medvirkningsarbeidet. 

Skal du medvirke for Nye Aker og Nye Rikshospitalet? Trykk på boksen under.

​Gå direkte til saksdokumenter og arbeidslogg for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Les samhandlingsprosedyren ​for Oslo universitetssykehus og Helse Sør Øst RHF. Helse Sør Øst RHF er byggherre. Oslo universitetssykehus er mottaker og ansvarlig for virksomhetsinnhold, medvirkning, forberedelse til drift og ibruktakelse av byggene. Prosedyren beskriver roller, ansvar og struktur for å sikre videreutvikling av Oslo universitetssykehus.​

Fant du det du lette etter?