HELSENORGE

Saksunderlag og arbeidslogg Nye Aker og Nye Rikshospitalet

​​A Døgnområder voksen somatikk

Nye Aker

Møte 1

Nye Rikshospitalet

Møte 1

​B Akuttfunksjoner inkludert obspost

Nye Aker

Møte 1


Nye Rikshospitalet

Møte 1


Særmøte Traume


C Dialyse

Dialyse Nye Aker

Møte 1 

Arbeidslogg

D Endoskopi

Endoskopi Nye Aker

Møte 1

Arbeidslogg 


Endoskopi og rengjøringsenhet for endoskop Nye Rikshospitalet

​Møte 1 

Arbeidslogg 

E Fødsel og barsel, fødeobs, føde- og gynmottak

Nye Aker

Møte 1

Nye Rikshospitalet 

Møte 1


F Intensiv, postoperativ og sammedagsmottak

Nye Aker

Møte 1

Nye Rikshospitalet

Møte 1

G Nyfødtintensiv

Nye Aker

Møte 1

Nye Rikshospitalet

Møte 1


H Operasjon

Nye Aker

Møte 1


Nye Rikshospitalet

Møte 1​


I Bildediagnostikk og intervensjon

Bilde diagnostikk og intervensjon Nye Aker

Møte 1


Bildediagnostikk Nye Rikshospitalet

Møte 1​

Arbeidslogg

J Laboratoriemedisin

Nye Aker

Møte 1​

Arbeidslogg

K Klinisk service

Nye Aker

Møte 1

Arbeidslogg

L Sengehåndtering (inkludert sengevask og -logistikk)

Sengehåndtering Nye Aker

Møte 1 

Arbeidslogg 


M Kantine og kjøkken

Nye Aker

Møte 1

Arbeidslogg

N Vestibyle, fellesområder og drifts- og vaktsentral

Nye Aker

Møte 1

Arbeidslogg:

O Sterilsentral og sentral enhet for endoskopvask

P Medisinsk teknologisk avdeling

Nye Aker

Møte 1

Nye Rikshospitalet 

Møte 1

Q Forskning og undervisning OUS UIO

Nye Aker 

Møte 1


UiO Nye Aker

Møte 1


OUS og UiO Nye Rikshospitalet

Møte 1

R Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Nye Aker

Møte 1

Arbeidslogg​

S Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Nye Aker

Møte 1 
Fant du det du lette etter?