Medvirkning i porteføljestyret

Porteføljestyret representerer øverste nivå for ansattemedvirkning i Nye OUS. Porteføljestyret ledes av administrerende direktør. Både tillitsvalgte og verneombud har plass i styret.

Porteføljestyret skal ha oversikt og se sammenhenger mellom alle seks planlagte bygge- og utviklingsprogrammene i Nye OUS. De seks programmene er Nye RadiumhospitaletStorbylegevaktenNye AkerNye RikshospitaletNy Sikkerhetspsykiatri (inkludert RSA og PUA) og OUS i Livsvitenskapsbygget slik at det endelige resultatet blir en sammenhengende og god løsning for sykehuset som helhet.

Porteføljestyret beslutter i saker eller problemstillinger som omhandler flere av byggeprosjektene eller der det oppstår interessemotsetninger mellom aktører.

Porteføljestyring handler videre om å definere, balansere og styre virksomhetens samlede prosjektportefølje på en slik måte at virksomhetens ressurser utnyttes best mulig.

Porteføljestyret skal påse at overordnet målsetting i Nye OUS oppnås og samtidig at mandater og oppdrag til de underliggende prosjektene etterleves, herunder kravene til medvirkning.

Mandat for Porteføljestyret (pdf).

Har du spørsmål om ansattes medvirkning?

Kravene til medvirkning  i prosjektet hjemles både i Arbeidsmiljøloven(AML), Hovedavtaler og i Helse SørØst`s 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. Styret i OUS og Helse SørØst har videre også vektlagt betydningen av reell medvirkning i sine vedtak tilknyttet prosjektet.

Fant du det du lette etter?