HELSENORGE

Medvirkning i programstyre

Programstyret har ansvar for å sikre forankring og god kommunikasjon i gjennomføring av endringsarbeidet programmet medfører.

​Programstyret er styringsgruppen for de lokale prosjektene i Nye OUS. For ekspempel etableres det ett programstyre både for Nye Aker og Nye Radiumhospitalet. (Internt kalles hvert av prosjektene under Nye OUS for 'program' derav programstyret).

Tillitsvalgte og verneombud har plass i programstyret.

Programstyret består av en operativ ledergruppe som bidrar til at programmet leveres. Dette gjøres gjennom nødvendige avklaringer, strategiske prioriteringer og å sikre at ressurser som OUS har ansvar for er tilgjengelige.

Programstyret har videre ansvar for å sikre forankring og god kommunikasjon i gjennomføring av endringsarbeidet programmet medfører. Beslutninger i programstyret som medfører omstilling skal som hovedregel drøftes på foretaksnivå.

Programstyret har autonomi til å opprette egne underprosjekter for avklaringer av forhold tilknyttet eget lokalt program.

Avklaringer som ikke kan løses i det lokale programstyre løftes til OUS sitt ledermøte.

Her kan du lese mandater for styrene, protokoller etter avholdte møter samt se hvilke roller og personer som sitter i de ulike styrene​

På denne siden kan du se hvordan Nye OUS er organisert samt en grafisk fremstilling av samhandlingsstruktur i egen linje og opp mot eier.​

​​Har du spørsmål om ansattes medvirkning?

Ansattemedvirkning utøves etter samme prinsipper i Programstyret som i Porteføljestyret jfr Arbeidsmiljøloven, Hovedavtaler og Helse SørØst 12 -prinsipper for medvirkning.

Fant du det du lette etter?