HELSENORGE

Automat for arbeidstøy

Konsptet: Du kan hente hente og levere arbeidstøy ved vaktens start eller slutt i en tøyautomat. Automaten registrerer uttak og inntak ved hjelp av f.eks ID-kort. Maskinen har et lager av tøy i ulike størrelse som etterfylles av dedikert personell. Automaten kan varsle en forsyningsmedarbeidere når det begynner å bli lite tøy i en gitt størrelse. 

Illustrasjon 

Derfor er det bra

Disse automatene sikrer at du du alltid, uansett tid på døgnet, får tøy i riktig størrelse. 

Slik fungerer det

Tøyatomatene skal være i nærhet av garderober.  Tøyautomater sikrer bedre sirkulasjon av tøy og dermed bedre tilgang på tøy. ​


Mer om dette

Vi har planlagt tøyautomater, elektroniske garderobeskap og administrasjon av dette.  Vi får en egen logistikksløyfe for personaltøy til operasjon, med egne "grønne" garderober og heis til operasjonsstuene. 

Det er i dag betydelige utfordringer rundt sirkulasjon, hamstring, og retur av personaltøy.    
​​​

Logistikk og forsyningskonsept (pdf, 2020).

Film om å tømme lommene på OUS (Vimeo, 2021).

Se relatert konsept

Retursjakt for tekstil

 

Fant du det du lette etter?