HELSENORGE

Automat for arbeidstøy

Konseptet er at utlevering av personaltøy skjer i tøyautomater i nærhet av garderober hvor uttak registreres per person. Tøyautomater sikrer bedre sirkulasjon av tøy og dermed bedre tilgang på tøy i riktig størrelser.  

Illustrasjon 

I dag ligger omtrent 47 prosent av alt personaltøy til tider lagret hos ansatte i OUS, og har ikke vært i sirkulasjon eller blitt vasket på 6 uker. Automater sikrer i større grad at det alltid er tilgjelig tøy, i riktig størrelser, til ansatte uansett tid på døgnet. I tillegg kan automater i lettere grad detektere løse gjenstander som er gjenglemt i lommer.

I nye bygg tilrettelegges det for automatisk tøyautomater, elektroniske garderobeskap og administrasjon av dette. 

En tøyautomat er en automat der man kan hente og levere arbeidstøy ved vaktens start eller slutt. Automaten registrerer uttak og inntak ved hjelp av f.eks ID-kort. Maskinen har et lager av tøy i ulike størrelse som fylles på i bakkant. Flere maskiner har mulighet til å gi melidinger til f.eks. forsyningsmedarbeidere når det begynner å bli lite tøy i en størrelse.

Det vil etableres en egen logistikksløyfe for personaltøy til operasjon, med egne "grønne" garderober og heis til operasjonsstuene.

Status:

Lagt til grunn i konseptrapporten (pdf, 2018).

Mer informasjon:

Logistikk og forsyningskonsept (pdf, 2020).

Film om å tømme lommene på OUS (Vimeo, 2021).

Link til relaterte konsepter:

Retursjakt for tekstil

 

Fant du det du lette etter?