HELSENORGE

Bindeleddet mellom OPK og Nye OUS

Klinikkontaktene gjør en viktig jobb som bindeledd mellom ansatte og ledelse i arbeidet med bygge-og utviklingsprogrammene.

Guri Galtung Kjæserud er klinikkontakt for Ortopedisk klinikk (OPK). Klinikkontaktene skal hjelpe klinikken med å finne løsninger for fremtidens drift og å nå frem til ansatte med viktig informasjon om de store bygge-og utviklingsprogrammene i Nye OUS, særlig om Nye Aker og Nye Rikshospitalet som er i forprosjekt.

Bildet viser en kvinne med briller som smiler.

Klinikkontakt i OPK, Guri Galtung Kjæserud

 Som klinikkkontakt må jeg være oppdatert på siste tegninger, konsepter og prosess, samt skjønne konsekvensene av disse for driften vår.  Jeg må sørge for at riktige fagpersoner, tillitsvalgte og ledere involveres i de rette diskusjonene og at OPK har en omforent plan, sier Kjæserud.

Hun har også ansvaret for OPK sitt forbedringsprogram, som skal samle prosjekter for å forbedre driften.

 Dette er en fin måte å kombinere endringer i dagens drift med framtidens sykehus. OPK har prosjekter for å etablere en infeksjonspost og få til en bedre behandling av pasienter med hemiprotese. Vi vil også starte med et prosjekt om sårbehandling i hjemmet, forteller klinikkontakten for OPK.

Her kan du lese mer om forprosjekt og medvirkning

Liste over alle klinikkontaktene (pdf)

Hvordan kan ansatte få informasjon fra deg om medvirkningsarbeidet?

  Alle som vil kan kontakte meg dersom de lurer på noe eller har innspill. Vi bruker ledermøtene i klinikken til å informere og diskutere. Jeg følger opp klinikkens representanter i medvirkningsgruppene og referansegruppene og deltar i grupper selv. Å bygge nye sykehus er en omfattende prosess. Det er mye informasjon og mange detaljer som skal på å plass. Jeg forsøker også å hjelpe til med å finne gode løsninger og bidra til en åpen prosess, sier Kjæserud.