HELSENORGE

Bli kjent med klinikkontakt Marianne Martinussen

Jobber du ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) og lurer på noe om bygge-og utviklingsprogrammene i Nye OUS? Da vil gjerne klinikkontakt Marianne H. Martinussen hjelpe deg.

Hver av klinikkene i OUS har utnevnt en eller flere klinikkontakter som gjør en viktig jobb i å være et bindeledd mellom ansatte og ledelse i arbeidet med bygge-og utviklingsprogrammene, med hovedvekt på Nye Aker og Nye Rikshospitalet som er i forprosjekt.

Marianne H. Martinussen er klinikkontakt for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA). Hun holder oversikt over alle prosjektene som berører de fem

Bildet viser en kvinne som smiler

Marianne H. Martinussen

avdelingene i klinikken (øre-, nese- og halsavdeling, kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, avdeling for


 

plastikk og rekonstruktiv kirurgi, kirurgisk avdeling for barn og øyeavdelingen).

– Jeg har kontakt med ledergruppen og Klinikkleder om problemstillinger og svar fra vår klinikk til de ulike undergruppene. Jeg er et kontaktledd for medarbeiderne som sitter i medvirkningsgrupper og referansegrupper, og jeg melder ifra til Nye OUS om det er endringer i representanter. Jeg arrangerer samlede møter for medvirkning og referansegruppe representanter, informerer i ledermøter, i klinikkAMU, i nettverk for sykepleieledere og nettverk for kontorledere i klinikken, sier hun.

Her kan du lese mer om forprosjekt og medvirkning

Liste over alle klinikkontaktene (pdf)


Martinussen besøker og informerer seksjoner som melder behov for det.

– Jeg er gruppeleder for poliklinikk på Rikshospitalet (RH), samt deltaker i rokadeprosjektet C1 og Virksomhetsplassering på RH. Mange ute trenger informasjon og jeg prøver å dele med dem som lurer på noe om hvordan dette berører den enkelte og så videre. Vi skal samlokaliseres i hovedsak på RH, og dette er et spennende arbeid å være med på. Både med tanke på at de kirurgiske barna skal samles i nytt barnesykehus, og at voksenkirurgien skal være igjen i den eldre delen av RH. Øyeavdelingen skal få sin plassering inn mot fase 2, så det er mange problemstillinger vi må tenke og planlegge for i tiden fremover.

Ansatte som ønsker informasjon fra meg, kan sende meg en e-post: mmartinu@ous-hf.no, eller de kan ringe meg på mobilnummer 90156402.