Helsenorge

Dokumenter tilknyttet medvirkning i forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

På denne siden samles saksunderlag, referater og annen dokumentasjon tilknyttet medvirkning i forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Arbeidet i medvirkningsgruppene startet i mars 2021 og planlegges fullført i januar 2022.

Etter medvirkningsmøtene sendes referat ut til alle gruppedeltakere, hvor de får anledning til å kommentere på referatet. Endelig referat publiseres 3-5 uker etter møtet.

Dokumentene som publiseres her er gjenstand for kontinuerlige endringer i en pågående prosess. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon i medvirkningsprosessen er en del av en større og kompleks kontekst som forutsetter kjennskap til prosessen forøvrig. Ta gjerne en titt på opplæringssiden til forprosjektet for å få innsikt i prosessen, og tilgang på ytterligere dokumentasjon og forkunnskap til medvirkningsprosessen.

Det er kun medvirkningsgruppen som har anledning til å gi råd og anbefalinger til HSØ-PO og arkitekter. Alle innspill som kommer inn i dette arbeidet, skal derfor formidles til medvirkningsgruppen. Det er medvirkningsgruppen som tar stilling til om innspillet skal formidles videre til HSØ-PO.

Medvirkningsarbeidet følger 12 prinsipper for medvirkning i omstilling.

Les mer om Ansattes medvirkning i Nye OUS her og Pasienter og pårørendes medvirkning i Nye OUS her.

Dokumentasjon publiseres fortløpende.

​1 Døgnområde somatikk voksne

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Døgnområde somatikk voksne Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Døgnområde somatikk voksne Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Døgnområde somatikk voksne Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Døgnområde somatikk voksne Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

2 Psykisk helse og avhengighet

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Psykisk helse og avhengighet Døgnområder

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Psykisk helse og avhengighet Poliklinikk

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Psykisk helse og avhengighet Døgnområder og poliklinikk voksne

Hovedaktivitet D Møte 1

Psykisk helse og avhengighet BUP

Hovedaktivitet D Møte 1

3 Akuttfunksjoner

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Akuttfunksjoner Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Akuttfunksjoner Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Akuttfunksjoner Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Akuttfunksjoner Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

4 Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Poliklinikk og dagbehandling Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Endoskopi og dialyse Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Poliklinikk og dagbehandling Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Endoskopi Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

5 Føde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Føde Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Føde Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

6 Barn

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

7 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Intensiv og postoperativ Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Intensiv og postoperativ Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Nyfødtintensiv

Hovedaktivitet D Møte 1

8 Operasjon

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Operasjon Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Operasjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Operasjon Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Operasjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

9 Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Bildediagnostikk og kardiologisk intervensjon Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Bildediagnostikk og kardiologisk intervensjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Nukleærmedisin

Hovedaktivitet D Møte 1

10 Laboratoriemedisin

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Laboratoriemedisin Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Laboratoriemedisin Nye Rikshospitalet
 

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Laboratoriemedisin Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Laboratoriemedisin Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

11 Klinisk service

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Klinisk service Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Klinisk service Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Klinisk service Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Klinisk service Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

12 Varemottak- og distribusjonssentral (VDS)

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Varemottak- og distribusjonssentral Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Varemottak- og distribusjonssentral Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

13 Renhold

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Renhold Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Renhold Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

 

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

14 Teknisk driftssentral og vaktsentral

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

15 Mathåndtering (inkl. kantine og kiosk)

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

16 Pasient- og personalservice (inkl. vestibyle) og velferdstiltak

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

17 Sterilsentral

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

18 Medisinsk teknologisk virksomhetsområde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

19 Forskning, undervisning og universitetsareal

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Rikshospitalet
 

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

27 Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

28 Utomhus

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

  • Saksunderlag (pdf)
  • Referat og tilbakemelding fra OUS (pdf)


 

Fant du det du lette etter?