HELSENORGE

Saksunderlag og referater

Her finner du saksunderlag, referater og annen dokumentasjon tilknyttet medvirkning i forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Medvirkningsgruppene startet i mars 2021 og har siste møteserie høsten 2022. 

Etter hvert medvirkningsmøte skal gruppedeltakere gi tilbakemelding på referat. Endelig referat publiseres 3-5 uker etter møtet.

Dokumentene som publiseres her er gjenstand for kontinuerlige endringer i en pågående prosess. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon i medvirkningsprosessen er en del av en større og kompleks kontekst som forutsetter kjennskap til prosessen forøvrig. Ta gjerne en titt på opplæringssiden til forprosjektet for å få innsikt i prosessen, og tilgang på ytterligere dokumentasjon og forkunnskap til medvirkningsprosessen.

Det er kun medvirkningsgruppen som har anledning til å gi råd og anbefalinger til HSØ-PO og arkitekter. Alle innspill som kommer inn i dette arbeidet, skal derfor formidles til medvirkningsgruppen. Det er medvirkningsgruppen som tar stilling til om innspillet skal formidles videre til HSØ-PO.

Medvirkningsarbeidet følger 12 prinsipper for medvirkning i omstilling.

Les mer om Ansattes medvirkning i Nye OUS her og Pasienter og pårørendes medvirkning i Nye OUS her.

Dokumentasjon publiseres fortløpende.

​1 Døgnområde somatikk voksne

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Døgnområde somatikk voksne Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Døgnområde somatikk voksne Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Døgnområde somatikk voksne Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Døgnområde somatikk voksne Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

2 Psykisk helse og avhengighet​

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Psykisk helse og avhengighet Døgnområder

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Psykisk helse og avhengighet Poliklinikk

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Psykisk helse og avhengighet Døgnområder og poliklinikk voksne

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4
Psykisk helse og avhengighet BUP

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

3 Akuttfunksjoner

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Akuttfunksjoner Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Akuttfunksjoner Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Akuttfunksjoner Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Akuttfunksjoner Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

​Hovedaktivitet D Møte 4

4 Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Poliklinikk og dagbehandling Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4 

Endoskopi og dialyse Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Poliklinikk og dagbehandling Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D møte 4

Endoskopi Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4 

5 Føde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Føde Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4 

Føde Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

6 Barn

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

7 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Intensiv og postoperativ Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Intensiv og postoperativ Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

​Hovedaktivitet D Møte 4

Nyfødtintensiv

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4 

8 Operasjon

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Operasjon Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Operasjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Operasjon Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Operasjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

9 Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Bildediagnostikk og kardiologisk intervensjon Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Bildediagnostikk og kardiologisk intervensjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Nukleærmedisin

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

10 Laboratoriemedisin

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Laboratoriemedisin Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Laboratoriemedisin Nye Rikshospitalet
 

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Laboratoriemedisin Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Laboratoriemedisin Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

11 Klinisk service

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Klinisk service Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Klinisk service Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Klinisk service Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Klinisk service Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

12 Varemottak- og distribusjonssentral (VDS)

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Varemottak- og distribusjonssentral Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Varemottak- og distribusjonssentral Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

13 Renhold

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Renhold Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Renhold Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

14 Teknisk driftssentral og vaktsentral

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

​Hovedaktivitet D Møte 4

15 Mathåndtering (inkl. kantine og kiosk)

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

16 Pasient- og personalservice (inkl. vestibyle) og velferdstiltak

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D møte 4

17 Sterilsentral

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3 (ikke avholdt)
Hovedaktivitet D Møte 4

18 Medisinsk teknologisk virksomhetsområde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4 

19 Forskning, undervisning og universitetsareal

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Rikshospitalet
 

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4 

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Nye Aker

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D møte 4

Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

27 Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 1

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D møte 4

28 Utomhus

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4

29 Forskningsinstitutt Rikshospitalet

Hovedaktivitet D - Fastlegge løsninger innenfor funksjon

Hovedaktivitet D Møte 2

Hovedaktivitet D Møte 3

Hovedaktivitet D Møte 4Fant du det du lette etter?