Dokumenter tilknyttet medvirkning i forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

På denne siden samles saksunderlag, referater og annen dokumentasjon tilknyttet medvirkning i forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Arbeidet i medvirkningsgruppene startet i mars 2021 og planlegges fullført i januar 2022.

Etter medvirkningsmøtene sendes referat ut til alle gruppedeltakere, hvor de får anledning til å kommentere på referatet. Endelig referat publiseres 3-5 uker etter møtet.

Dokumentene som publiseres her er gjenstand for kontinuerlige endringer i en pågående prosess. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon i medvirkningsprosessen er en del av en større og kompleks kontekst som forutsetter kjennskap til prosessen forøvrig. Ta gjerne en titt på opplæringssiden til forprosjektet for å få innsikt i prosessen, og tilgang på ytterligere dokumentasjon og forkunnskap til medvirkningsprosessen.

Det er kun medvirkningsgruppen som har anledning til å gi råd og anbefalinger til HSØ-PO og arkitekter. Alle innspill som kommer inn i dette arbeidet, skal derfor formidles til medvirkningsgruppen. Det er medvirkningsgruppen som tar stilling til om innspillet skal formidles videre til HSØ-PO.

Medvirkningsarbeidet følger 12 prinsipper for medvirkning i omstilling.

Les mer om Ansattes medvirkning i Nye OUS her og Pasienter og pårørendes medvirkning i Nye OUS her.

Dokumentasjon publiseres fortløpende.

​1 Døgnområde somatikk voksne

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Døgnområde somatikk voksne Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Døgnområde somatikk voksne Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

2 Psykisk helse og avhengighet

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Psykisk helse og avhengighet Døgnområder

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Psykisk helse og avhengighet Poliklinikk

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

3 Akuttfunksjoner

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Akuttfunksjoner Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Akuttfunksjoner Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

4 Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Poliklinikk, dagbehandling (dialyse og infusjon), endoskopi Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

5 Føde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

6 Barn

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

7 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

8 Operasjon

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Operasjon Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Operasjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

9 Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

10 Laboratoriemedisin

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Laboratoriemedisin Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Laboratoriemedisin Nye Rikshospitalet
 

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

11 Klinisk service

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Klinisk service Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Klinisk service Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

12 Varemottak- og distribusjonssentral (VDS)

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

13 Renhold

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Renhold Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Renhold Nye Rikshospitalet

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

14 Teknisk driftssentral og vaktsentral

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

15 Mathåndtering (inkl. kantine og kiosk)

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

16 Pasient- og personalservice (inkl. vestibyle) og velferdstiltak

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

17 Sterilsentral

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet Møte 3

18 Medisinsk teknologisk virksomhetsområde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

19 Forskning, undervisning og universitetsareal

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Aker

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Forskning, undervisning og universitetsareal Nye Rikshospitalet
 

Hovedaktivitet C Møte 1

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Hovedaktivitet B Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet C Møte 3

27 Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde

Hovedaktivitet C - Fastlegge funksjonsplasseringer

Hovedaktivitet C Møte 2

Hovedaktivitet B - Fastlegge løsninger for standardrom og felles prinsipper

Hovedaktivitet B Møte 1

Fant du det du lette etter?