HELSENORGE

Endelig befaring på Storbylegevakten

De siste ukene har ansatte fra Skadelegevakten og den elektive driften i Ortopedisk klinikk fått anledning til å dra på befaring i Storbylegevakten som bygges på Aker. Dette er den første runden med befaringer etter at bygget ble reist, og for mange den første muligheten til å se resultatet av alle timene som er lagt ned i prosjektet.

Bilde av Storbylegevakten
OUS-delen av Storbylegevakten


Hele legevakten i Storgata flyttes hit i 2023, med tilsvarende organisering som i dag hvor OUS drifter Skadelegevakten og har en elektiv ortopedisk operasjonsavdeling. 

Helseetaten drifter Allmennlegevakten. Det nye bygget eies av Oslo kommune, og OUS skal leie rundt 60 prosent av arealene til Skadelegevakt og den elektive ortopediske virksomheten. Ansvarlig for byggeprosjektet er OsloBygg, Advansia, Skanska, Nordic Office of Architecture og COWI.​

Cecilie K. Johnsen har jobbet mange år i Ortopedisk klinikk, og har full oversikt over det meste som omhandler ny legevakt. Hun er ansvarlig for organisasjonsutvikling (OUS) i prosjektet, og har vært med siden de tidligste fasene. Hun var veldig spent på å endelig få vise sine kolleger rundt i det nye bygget som de har vært med å planlegge og forme helt siden skisseprosjektet i 2017.


Godt samarbeid i hele prosessen

Cecilie K. Johnsen

Cecilie K. Johnsen

- Storbylegevaktprosjektet er en suksesshistorie om medvirkning og samarbeid mellom byggeprosjekt og de som faktisk skal ta bygget i bruk. Ledere og ansatte fra Storgata har vært med fra start og dypt involvert i planlegging og utforming av arealer i alle prosjektets faser. Dette betyr at bygget er utformet og tilpasset den funksjonen som det skal ivareta og de arbeidsoppgavene som skal løses i bygget, sier Cecilie.

Med nytt bygg er det også naturlig å se på pasientflyter og arbeidsprosesser. Cecilie understreker at ansatte har vært involvert hele veien. 

- Selv har jeg vært med fra starten av prosjektet, og det har hele tiden vært fokus på pasientflyten i bygget og hvordan dette kan bidra til en mer smidig pasientbehandling og arbeidshverdag for vårt helsepersonell. Det er dagens drift i Storgata som flytter inn i ny Legevakt i 2023 og på veien dit har vi benyttet anledningen til å se på de pasientflytene og arbeidsprosessene som vi har i dag, og hvordan de kan utvikles og forbedres inn i nytt bygg, med nye arealer og ny infrastruktur, forteller hun.

Vil gi gode arbeidsforhold

To år med pandemi har ført til færre befaringer enn planlagt. Dette gjør det kanskje ekstra stas å endelig kunne ta med ansatte rundt i bygget, særlig fordi de ansatte har vært så involvert helt fra starten. 

- Det er morsomt å komme opp på Aker og inn i det bygget som en til nå kun har tenkt og tegnet på papir. Det er en engasjert gjeng som har vært med på befaringene. Dette er et bygg hvor det er høyt under taket med masse lys og luft, og som vil gi gode arbeidsforhold for de ansatte. Nye ideer er også dukket opp på vandringen gjennom lokalene, som nå snart er ferdige, forteller Cecilie.​


Opplæringen starter i høst

Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen og før selve flyttingen til Aker gjenstår mange oppgaver som skal løses, både i prosjektet og sammen med ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud i Storgata. Blant annet skal ansatte ha opplæring i nytt bygg. Flytte- og opplæringsansvarlig Tina Ludvigsen, som også er verneombud, understreker at opplæring av de ansatte starter allerede i høst. 

Foto av Tina Ludvigsen
Flytte- og opplæringsansvarlig i OUS, Tina Ludvigsen

- Et viktig prinsipp i prosjektgjennomføringen er at alt som kan læres opp i Storgata, blir lært i Storgata. Dette betyr at opplæring av alle ansatte starter opp høsten 2022, både teoretisk og praktisk. Nye pasientflyter og arbeidsprosesser som kan implementeres i Storgata, innføres i Storgata. Innføring av nye IKT-systemer og eventuelt nytt utstyr/MTU som kan implementeres eller øves på i Storgata, blir iverksatt i Storgata. 

En hektisk sluttspurt

Selv om mye begynner å se klart ut både inne og ute, er det fremdeles en stor jobb som gjenstår før bygget kan tas i bruk, og det er høyt tempo i prosjektgruppen både før sommeren, og ikke minst når høsten kommer. Da er det kun ett år igjen til bygget skal tas i bruk. Fremover gjenstår den siste detaljeringen av sluttfase med leveranser av IKT og utstyr i bygg, teknisk testing, opplæring av ansatte i nytt bygg, virksomhetstesting og selve flyttingen. 

- Det blir en hektisk sluttspurt før vi endelig åpner ny legevakt i 2023. Vi gleder oss, avslutter Cecilie. ​

Foto av ansatte på befaring
Cecilie K. Johnsen forteller ivrig om hva som kommer hvor i nytt bygg. Her fra den nye sterilsentralen, som blir mye større enn den i Storgata.

*Storbylegevakten er OUS sitt prosjektnavn, og det skal hete Legevakten når driften flyttes fra Storgata høst/vinter 2023


Se flere bilder fra befaringen under:

Bilde av utsikt

Panorama-utsikt fra kontoretasjen

Bilde av atrie

Atrium med uteplass reservert til de ansatte

Bilde fra innsiden

Skadelegevaktens hurtigsløyfe i byggets første etasje

Bilde fra innsiden

Skadelegevaktens hurtigsløyfe, innredning begynner å komme på plass i enkelte rom

Bilde fra innsiden

Poliklinikk-område. Til venstre ses skranke, mens behandlingsrommene ligger nedover korridoren

Bilde fra innsiden

Radiologi-område, poliklinikk

Bilde fra innsiden

Fra første etasje. Pauserom til ansatte ses i enden, med egen inngang som kan gjøres om til pandemi-inngang. Døren til venstre leder til et undervisningsrom for skadelegevakten

Bilde av sykkelparkering

Sykkelparkering for ansatte med plass til 212 sykler