HELSENORGE

Endelig nærmer det seg innflytting

I dag fikk Helseetaten og Oslo universitetssykehus nøkler til det splitter nye legevaktsbygget ved Aker sykehus fra byggherre Oslobygg KF. Det nye bygget er på rundt 27 000 kvm og skal i tillegg til legevakt romme syv operasjonsstuer, poliklinikk og sengepost. Legevakten i Storgata flytter inn 22. november.

Bilde av nøkkeloverrekkelsen til OUS og Helseetaten

Fra venstre: Hilde Terese Hamre (Helseetaten), Morten Reymert (OUS), byrådsleder Raymond Johansen og Eli Grimsby (Oslobygg KF)

Det ble en hyggelig markering av selve nøkkeloverrekkelsen hvor byrådsleder Raymond Johansen, byråd Marthe Scharning Lund og byråd Rina Mariann Hansen var til stede. På vegne av legevaktens tjenester mottok etatsdirektør i Helseetaten Hilde Terese Hamre og konstituert administrerende direktør i OUS, Morten Reymert, symbolske nøkler av byrådslederen og Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.​​​


Takket for innsatsen
Morten Reymert (OUS) takket byggherre og samarbeidspartnerne for et godt gjennomført prosjekt, og takket alle medarbeidere som har medvirket underveis. Det er mange som har bidratt over tid for å oppnå best mulig resultat.

Reisen til nytt legevaktsbygg har vært lang, og OUS-ansatte har vært involvert i planleggingen i mange år. Første spadetak ble tatt i mars 2020, og tre år senere er bygget klart for overlevering. Det har i lang tid vært behov for nyere og større lokaler, og det blir en annerledes hverdag for de rundt 1000 ansatte på legevakten som får nytt arbeidssted. Legevakten har vært lokalisert i Storgata i over 120 år. 

- Det som ved åpningen 1. februar år 1900 ble kalt Kristiania kommunale lægevaktstation, ble etablert for å behandle det økende antallet skadde fra industrien langs Akerselva, sier overlege Martine Enger ved skadelegevakten (OUS). Det hadde vært en dobling av befolkningen i Kristiania de siste 25 årene før århundreskiftet. Avdelingsleder Knut Melhuus (OUS) forteller videre. - Det som startet som en ren skadelegevakt er i dag videreutviklet til et helhetlig akuttilbud for alle i Oslo. På samme måte som den opprinnelige legevakten ble plassert ved byens hovedgate, er plasseringen på Aker like sentral i dagens storby.

Lederne på skadelegevakten gleder seg til å flytte inn i nye lokaler i høst

Gleder seg til å flytte inn: fra venstre Ellen Johansson, seksjonsleder, Knut Melhuus, avdelingsleder og Martine Enger, ass. avdelingsleder

Et bedre tilbud til pasienter

Oslo universitetssykehus har en god del ortopedisk virksomhet i tilknytning til legevakten, og med flyttingen til Aker blir det økt behandlingskapasitet. Vi går fra fem til syv operasjonsstuer, og får flere oppvåkningsplasser. I tillegg blir dagens ti sengeplasser i Storgata erstattet med femten enerom i det nye bygget. Operasjonsstuene åpnes for planlagte operasjoner i høst, mens legevakten åpner dørene 22. november. Frem til da holder legevakten i Storgata fremdeles åpent døgnet rundt.
 
Ortopedisk klinikk skal drifte 7 operasjonsstuer i det nye bygget, sier klinikkleder Rolf Riise. - Det er på størrelse med et gjennomsnittlig norsk sykehus. Samarbeidet mellom klinikkens to avdelinger, Skadelegevakten og Ullevål, sikrer Oslos befolkning et ortopedisk tilbud vi alle kan være stolte av, forteller han.

Paulina Due-Tønnessen, klinikkleder i klinikk for radiologi og nukleærmedisin, gleder seg også over nytt bygg. - For radiologi vil det å flytte til nye lokaler med nytt utstyr og økt kapasitet bidra til å effektivisere pasientbehandlingen. Et utvidet tilbud innen MR og gjennomlysning vil gi et bedre tilbud til pasienter og kliniske fag ved legevakten, sier hun.

OUS-ledelsen var godt representert på markeringen

En stor dag for Oslo universitetssykehus. Fra venstre: avdelingsleder i Teknologi- og innovasjonsklinikken, medisinsk direktør Hilde Myhren, prosjektdirektør Just Ebbesen, klinikkleder i klinikk for radiologi og nukleærmedisin Paulina Due-Tønnessen og klinikkleder i ortopedisk klinikk Rolf Riise.

​En stor milepæl

Det er fremdeles mye som gjenstår før vi kan ta imot første pasient. Det er mye utstyr og møbler som skal på plass, og alle ansatte skal få opplæring i bygget, og bli kjent med sin nye arbeidsplass. 

- Vi har brukt mye tid på å lage opplæringsplaner. Vi har så vidt begynt med litt opplæring i Storgata, men mye skal også foregå i det nye bygget. Endelig får alle medarbeidere komme og se hvor fint det har blitt, sier Tina Ludvigsen, opplæringsansvarlig i OUS.

- I dag feirer vi en stor milepæl, og gleder oss over at bygget er ferdig. Det har vært fantastisk å følge prosessen, og se at det vi har tenkt og tegnet har blitt realisert. Det er bare å gratulere alle som skal jobbe her med en fantastisk fin arbeidsplass og så gleder vi oss til en hektisk, men spennende innspurt før legevakten flytter inn i november, avslutter Lorang Åstorp, programleder i Nye OUS.Bilde fra markeringen

Bilde fra markeringen. Foto: Katrina Chamberlain, OUS

Bilde fra markeringen

Bilde fra markeringen. Foto: Katrina Chamberlain, OUS

Bilde fra markeringen

Bilde fra markeringen. Foto: Katrina Chamberlain, OUS