Farmasitun

Farmasitun er betegnelse på et lokale/rom hvor det blir utført spesialiserte legemiddel-håndteringsoppgaver i sykehuset. Farmasitunets hensikt er å øke kvaliteten og sikkerheten knyttet til legemiddelhåndtering.

Farmasitunene vil komme i tillegg til medisinrommene i avdelingene, og deler av tilberedning av legemidler flyttes til farmasitun. Medisinrommet vil hovedsakelig fungere som et lager for akutte legemidler, basislegemidler, endoser og halvfabrikata.

Farmasitun bidrar til at farmasøytisk kompetanse er lettere tilgjengelig for andre faggrupper i sykehuset, og ved at farmasøyter og apotekteknikere avlaster sykepleiere ved  å bidra med klargjøring og utblanding av legemidler. Samtidig skal utblanding og tilberedning av legemidler da skje i bedre skjermede lokaler i farmasitun, med høy hygienisk standard.

Forutsetninger for effektiv drift av farmasitun er endringer i arbeidsprosesser i forbindelse med legemiddelhåndtering, samt større bruk av legemiddelprodukter som er klare til bruk (levert av industri eller sykehusapotek). Videre vil det for de tyngste avdelingene være en forutsetning at farmasitunet driftes ut over normale åpningstider for apotek, og bemanningen av farmasitunene må tilpasses sykehusets behov. Det utredes om det bør være et døgnbemannet farmasitun ved Nye Aker og et ved Nye Rikshospitalet.

Oslo Universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF  utarbeidet en rapport i juni 2018 som anbefaler en forsyningsmodell med lukket legemiddelsløyfe til alle enheter i  OUS («Framtidens OUS – legemiddelhåndtering»). Rapporten foreslår å etablere farmasitun i sengeområder, intensiv, og barneområder. Områder der det er en høy andel av tilberedning. Farmasitunene og legemidlene eies av OUS, men kan bemannes av sykehusapoteket. Farmasitunet vil også være tilgjengelig for helsepersonell ved OUS.

Farmasitun utredes nå for etablering ved Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus, og en pilot av farmasitun er besluttet gjennomført ved Radiumhospitalet.

Status:

Ledermøtesak 123/21 "OUS anbefaler at konseptet farmasitun legges til grunn for videre prosjektering av Nye Aker og Nye Rikshospitalet i påvente av endelig beslutning "

Mer informasjon:

Framtidens OUS Legemiddelhåndtering (2018)

Link til relaterte konsepter:

  • Lukket legemiddelsløyfe
Fant du det du lette etter?