HELSENORGE

Farmasitun

Farmasitun er betegnelsen på et sentralt lokale hvor farmasøyter og apotekteknikere utfører spesialisert legemiddelhåndtering i sykehuset. Hensikten er å øke kvaliteten og sikkerheten samt frigjøre tid for sykepleiere.

Illustrasjon Farmasitun 

Farmasitun blir et tilskudd til medisinrom i avdelingene, og tar over deler av legemiddelhåndteringen. Å sette av egne ressurser til utblanding av medisiner frigjør kapasitet og plass i den enkelte avdeling, og avlaster blant annet sykepleiere i en travel hverdag. Medisinrom i den enkelte avdeling skal i hovedsak fungere som et lager for akutte legemidler, basislegemidler, endoser og halvfabrikata.

Farmasitun bidrar til at farmasøytisk kompetanse blir lettere tilgjengelig for andre faggrupper i sykehuset. I tillegg foregår utblanding og tilberedning av legemidler i mer egnede lokaler som er skjermet fra den hektiske hverdagen i sykehusets avdelinger. Dette reduserer risikoen for feil i medikamenthåndtering og øker derfor kvaliteten på pasientbehandlingen i OUS.

Forutsetninger for effektiv drift av farmasitun er endringer i arbeidsprosesser tilknyttet legemiddelhåndtering, samt økt benyttelse av legemiddelprodukter som er klare til bruk (levert av industri eller sykehusapotek). Videre er det for de tyngre avdelingene viktig at farmasitunet driftes utover normale åpningstider for apotek. Bemanningen av farmasitun må altså tilpasses områdets behov. Det planlegges for døgnbemannede farmasitun ved Nye Aker og ved Nye Rikshospitalet.

Oslo universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF utarbeidet i juni 2018 en rapport som anbefaler en forsyningsmodell med lukket legemiddelsløyfe til alle enheter i  OUS Framtidens OUS Legemiddelhåndtering (pdf, 2018). Rapporten foreslår å etablere farmasitun i sengeområder, intensivområder og barneområder, hvor det normalt er høy andel av tilberedning.

Farmasitunene og legemidlene eies av OUS, men kan bemannes av sykehusapoteket. Farmasitun vil også være tilgjengelig for helsepersonell ved OUS.

Farmasitun utredes nå for etablering ved Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus, og en pilot av farmasitun er besluttet gjennomført ved Radiumhospitalet.

Status:

Ledermøtesak 123/21 "OUS anbefaler at konseptet farmasitun legges til grunn for videre prosjektering av Nye Aker og Nye Rikshospitalet i påvente av endelig beslutning."

Pilot planlegges gjennomført på Radiumhospitalet.

Mer informasjon:

Framtidens OUS Legemiddelhåndtering (pdf, 2018)

Presentasjon fra foredrag om farmasitun (pdf, 2021)

Spørsmål og svar fra foredrag om farmasitun (pdf, 2021)

Link til relaterte konsepter:

Automated Guided Vehicle (AGV)

Kontaktinformasjon:

nyeous@ous-hf.no


 


 

Fant du det du lette etter?