HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Farmasitun skal gi sikrere legemiddelhåndtering

Det skjer store endringer innenfor legemiddelområdet; digitale løsninger, nye legemiddelprodukter og roboter er på vei. Samtidig øker antall pasienter som skal ha mer avanserte legemiddelbehandlinger. Hva kan vi gjøre for å passe på at pasienter får riktig legemiddel og at sykepleier kan få bruke sin kompetanse på pasientomsorg?

En tegning av to farmasøyter som står bak en disk. Den ene holder en sprøyte og en flaske, den andre en pillepose.
Illustrasjon av OUS.

Tekst: Anne Grønstad, farmasøyt, Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet, Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Laila Bruun, OUS og OUS.

Jeg mener at en god del av dette kan løses ved å samle flere legemiddeloppgaver i en «hub» eller som vi har døpt det – farmasitun.

Jeg er utdannet farmasøyt og har lang fartstid på sykehus, bl.a. som mangeårig sykehusapoteker og de siste åtte årene ved OUS. Jeg arbeider nå ved seksjon for legemiddelkomité og sikkerhet, og sammen med Sykehusapoteket Oslo har vi arbeidet med framtidsscenarier for legemiddelhåndteringen.  

Bilde av Anne Grønstad

Anne Grønstad, farmasøyt.

Inspirasjon fra utla​ndet

Studiebesøk, erfaringsutvekslinger og litteratur har gitt oss et bilde på hvilke endringer og utviklinger som kommer i Norge og i utlandet. Spesielt er håndteringsløsningene i Rotterdam, Belgia og i Odense på Fyn interessante.

I et sykehus i Rotterdam har de tatt i bruk roboter for å finne fram tabletter til pasientene. Ansatte fra sykehusapoteket trekker opp og blander ut legemidler til injeksjoner, både i en legemiddelfabrikk, i et sentralt apoteklokale i kjelleren og på mindre enheter ute i sykehuset.  

I tillegg foregår det mange digitale utviklingsprosjekter. Legemidler skal bli merket med strekkoder som kan avleses med skanner. MetaVision skal utvikles med nye funksjoner.

Samhandlingen mellom pasientjournaler og legemiddellister skal bli enda smartere og logistikkløsninger skal sørge for at vi har enda bedre kontroll på lagre og bestillinger.

Et «avanserte medisinrom»

Alle disse utviklingstrendene har vi foredlet inn i konseptet farmasitun.  Selve konseptet finnes ikke noen steder, men er et fremtidsbilde på en sikrere legemiddelhåndtering.  

Farmasitun er enklest forklart et «avanserte medisinrom» som plasseres i nærheten av pasientbehandlingen på sykehuset. De vil være bemannet av apotekpersonell som avlaster sykepleiere på enheter med å trekker opp og blande ut legemidler til injeksjoner og infusjoner, som for eksempel antibiotika.

Om lag 20 prosent av legemidlene som administreres på OUS i løpet av et døgn, er ikke basisvarer som avdelingene til enhver tid har på medisinrommene. Ved å opprette et eget lager for disse ekstravarene i farmasitunet, oppnår vi redusert kapitalbinding og kast av legemidler. Legemidlene blir dessuten tilgjengelige for flere enheter. Også enhetenes felles behov for beredskapslegemidler kan samles her.

I et enda lengre tidsperspektiv er det mulig at farmasitunene kan ha kabinetter som lagrer legemiddel endoser og som plukker disse automatisk til hver pasient etter ordinering i MetaVision.

 

Bilde av skanner

Skanner. Foto: Laila Bruun, OUS.

Avlast​​​er sykepleierne på enhetene

En fordel med farmasitun er at selve farmasilokalet vil ha et skjermet område, slik at tilberedningen av legemidler kan foregå uten avbrytelser. Det vil også bli mulig å samordne tilberedninger for å øke effektiviteten. Tilberedning av akuttlegemidler og behovsmedisin vil imidlertid fortsatt gjøres av sykepleiere på enhetene.

Likevel vil farmasitunene frigjøre tid som sykepleierne i dag bruker til for eksempel å lete etter legemidler, ringe for å låne fra andre enheter, og ha kontroll på lageret av beredskapslegemidler.

Bedre arbeidshverdag for sykepleiere og bedre organisering av legemiddelhåndteringen vil sikre oss at pasienten får riktige og sikre legemidler.  Og sykepleierens kompetanse vil sikre at legemiddeladministrering og oppfølging blir riktig.

Tilpasset sykehu​​sets ulike enheter

Et viktig prinsipp bør være at legemiddelforsyning- og håndtering tilpasses de enkelte funksjonsområder på OUS, da alle enheter ikke har samme behov. Dette betyr at farmasitunene og sykehusapoteket løser ulike legemiddeloppgaver for barneområder, intensiv/operasjon/PO og enkelte døgnområder.

Farmasitunene i Nye OUS bør ha bemanning i tidsrom tilpasset funksjonsområdenes behov. Sykehusapoteket bør i 2030 ha bemanning døgnet rundt for å sikre leveranser av legemidler til OUS hele døgnet. Det vil ha et bredere sortiment enn farmasitunene.

Pilo​​t

I 2022 planlegger OUS og sykehusapotekene å prøve ut ny legemiddelhåndtering. Et farmasitun vil bli etablert på Radiumhospitalet, og noen pilotenheter vil være med på å teste nye måter å samhandle på. Mer informasjon om dette kommer snart.

Du kan lese mer om Farmasitun på Nye Oslo universitetssykehus sine sider.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset her!

Fant du det du lette etter?