HELSENORGE

Følg podcasten 'Snakk om Nye OUS'

´Snakk om Nye OUS´ er Oslo universitetssykehus sin podcast om de fem bygge- og utviklingsprosjektene som pågår i sykehuset. Hittil i år har det blitt laget to episoder og en tredje episode kommer om noen få uker. Innholdet i episodene vil variere og det er planlagt langt større repertoar enn bare gravemaskiner og bygg.  

Tilstede på bildet fra venstre: Sandra Scott Nicolaysen, leder av ungdomsrådet ved OUS, Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE, Inger Heiberg, prosjektleder Nye Radiumhospitalet, Tove Nakken, tidligere leder av brukerrådet ved OUS og Bergsvein Byrkjeland, sam

I første episode som ble lansert i mai tar vi en prat med administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth, hvor han reflekterer over sine 100 første dager som leder for Norges største sykehus. Hvordan er det å være ny i jobben, lede sterke fagmiljøer gjennom en alvorlig pandemi og samtidig planlegge tidenes største byggeprosjekt? Har du ikke lyttet til den enda så klikk deg inn her.

I episode to, som lanseres i dag, er temaet ´Nye Radiumhospitalet´. Her møter vi Tove Nakken, Sigbjørn Smeland og Inger Heiberg, som alle sitter i Programstyret RAD og har vært involvert siden starten av byggeprosjektet. Her deler de erfaringer og personlige refleksjoner fra gamle og nåværende Radiumhospitalet og hva planene er for det nye klinikkbygget og behandlingsenheten med proton.

Programledere i podcasten er Bergsvein Byrkjeland (samhandlingsansvarlig Nye OUS) og Sandra Scott Nicolaysen (leder Ungdomsrådet OUS) som begge har vært engasjerte i utviklingen av sykehuset i lang tid.

- Det er framleis sider ved dette med Nye OUS og planlegging av nye sykehus vi ikkje forstår – samanhengar, tidsplanar, kjensler og synspunkt for og i mot, og kvifor nokre deler av prosjektet er kontroversielle medan andre ikkje er det" sier Bergsvein Byrkjeland. Derfor er podcasten ett av vidnuene inn i disse prosessene.

I tredje episode reiser vi til Dikemark i Asker der Regional sikkerhetsavdeling blir hovudtema. Nye bygg for sikkerhetspsykiatri er ein del av planane for Nye OUS som dei færraste kjenner særleg godt til. Kva kjenneteikn har pasientane? Korleis gir vi god behandling og eit verdig liv med slike rammevilkår? Og korleis kan nye bygg påverke både behandling og arbeidsmiljø? Har du spørsmål til neste episode eller framlegg til nye tema, skriv til oss!

Episode 3 om Ny sikkerhetspsykiatri kommer i løpet av sommerferien og publiseres gjennom Nye OUS sin Facebook side (lenke til Nye OUS facebook).

Podden finner du på også på Spotify og Itunes/Apple Podcast:

Episode 1 på Spotify

Episode 2 på Spotify

OBS: på nettsiden til iTunes/Apple Podcasts ligger episode 1 ute, men i iTunes/Apple Podcast-appen på mobilen ligger bade episode 1 og 2