HELSENORGE

Endelig er vi i gang!

Nå har forprosjektet for de store utviklingsprosjektene i OUS startet. Til sammen er 400 ansatte og brukerrepresentanter nå i gang med medvirkningsmøter for å detaljere ut fremtidens sykehustilbud i Oslo.

Foto Sturla Owren Solheim.

Sturla Owren Solheim er både gruppeleder i medvirkningsgruppe 6 Barn og Ungdom samt klinikkontakt for Barne- og ungdomsklinikken. Foto: OUS.

Hva betyr det egentlig å være med i en medvirkningsgruppe? Vi har spurt et knippe gruppedeltakere om forventninger til arbeidet de skal inn i og om hva de håper kommer ut av det.

Utenfor Rikshospitalet forteller Sturla Owren Solheim om sine forventninger et par dager før hans gruppe skal ha første møte. Han er gruppeleder for gruppe 6 'Barn og ungdom', klinikkontakt for Barneklinikken opp mot Nye OUS og overlege ved Barneavdelingen for nevrofag. Han har god erfaring i OUS etter 8 år som barnelege på Rikshospitalet og Ullevål.

Som leder for gruppen er han klar på hva han håper de kan få til:

- At vi får et skikkelig bra samlet barnesykehus som vil bli synlig og godt for barna. Jeg håper også at det blir et godt sted for fagpersoner, at vi opplever at vi er nære hverandre, at vi vet hvor vi har hverandre og at det blir et bra sted å jobbe.
Det er mye å sette seg inn i før et forprosjekt av denne størrelsen og deltakerne i medvirkningsgruppene har fått tilsendt en opplæringspakke i forkant for at de skal kunne være så godt forberedt som mulig. Selv om de vi har snakket med har god erfaring fra den travle hverdagen i klinikkene og har god oversikt over hva som kan forbedres og hva som bør tas med videre, tar de ikke lett på oppgaven og hvor mye de nå skal sette seg inn i.

Se video som forklarer medvirkningsprosessen i forprosjektet her.

Portrett Trine Tverberg.

Trine Tverberg er fagperson i gruppe 7 Postoperativ, intensiv og nyfødt. Foto: OUS.

- Man kan jo nesten grave seg ned i informasjonen som ligger ute, sier Trine Tverberg, seksjonsleder ved postoperativ og intensivavdeling på Aker. - Men jeg synes introduksjonsvideoene har vært veldig bra. Jeg har fått et godt innblikk, så jeg føler meg godt forberedt. Man plukker også ut den informasjonen som er mest relevant for sin gruppe. Hun deltar som fagperson i gruppe 7: postoperativ, intensiv og nyfødt. Hun har også deltatt tidligere, i konseptfasen for Nye Aker, så hun er godt kjent med prosjektet og prosessen i Nye OUS.

Endelig i gang

Det har vært noe usikkerhet rundt når oppstarten av forprosjektet kunne skje, etter et par utsettelser, og de fleste er lettet over at de nå kan gå i gang med arbeidet de har forberedt seg på. Forventningene har også fått tid til å bygge seg opp.

- Vi har første gruppemøte nå på onsdag. Det blir godt å komme i gang, nå har vi sett frem til dette veldig lenge. Det er viktig å få landet mye av funksjonsplasseringen, det er jo vi som jobber her som vet hvor skoen trykker og vet hva som kan gjøres bedre. Og da må vi være med på den prosessen. Nå er målsetningen å få til det beste barnesykehuset i Norge, Nord-Europa, Europa. Nei, verdens beste barnesykehus, forteller Sturla engasjert.

Portrett Tale Røisgaard

Tale Røisgaard er gruppeleder for gruppe 1 Døgnområde somatikk voksne inkl. rehab., infeksjon og OBS-post RH. Foto: OUS.

I likhet med han er Tale Røisgaard også gruppeleder for sin gruppe (gruppe 1); Døgnområde somatikk voksne inkl. rehab., infeksjon og OBS-post RH. Hun vil være den som sørger for å trekke trådene sammen for å komme med en anbefaling for prosjektorganisasjonen. Hvilke tanker har hun om sin rolle i medvirkningsarbeidet?

- Det er viktig for meg at alle skal få frem sin mening, at ingen spørsmål er for dumme, at vi kan komme frem til et godt resultat, og at det er konstruktiv dialog. Når vi har kommet frem til noe felles henvender vi oss til prosjektet, fremlegger det vi er kommet frem til. Det er viktig at alle skal med og alle skal bli hørt. Og det er spennende at de som er med er både brukerrepresentant, verneombud, tillitsvalgt og forskjellige faggrupper, og det er spennende.

Lytt til podcast om medvirkningsprosessen i Nye OUS her.

Brukeres erfaring - viktig del i medvirkningsarbeidet

Portett Tonje Granmo

Tonje Granmo, brukerrepresentant i forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Tonje Granmo er en av brukerrepresentantene som deltar i medvirkningsarbeidet. 

- Jeg sitter i gruppen for Psykisk helse og avhengighet, som brukerrepresentant. Vi har brukere i alle medvirkningsgruppene, og så vet jeg at det er en slags felles nettverksgruppe «under arbeid». Min rolle er å snakke for brukere og hva som er best. Og så er det viktig å også huske ansatte. Og så er det kanskje forskjell på de ulike medvirkningsgruppene. Kanskje har ikke brukere så mye å si når det gjelder innhold på kirurgiske operasjonsstuer, men med psykisk helse er vi en viktig del.

Hva gleder du deg mest til i arbeidet?

- At forprosjektet begynner! Jo fortere vi får begynt jo tidligere står sykehusene klare. Vi skulle helst hatt de i går! Og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet.

På denne nettsiden. finner du oversikt på hvilke grupper som er opprettet og navn og roller på gruppedeltakerne.

Rom for kreative løsninger innenfor satte rammer

Portrett Hanna Eikås Klem

Hanna Eikås Klem er fagperson i gruppe 11 Fysio- og ergoterapi, sosionom, klinisk ernæring/lærings- og mestringssenter. Foto: OUS.

Det å få tenke stort og forsøke å finne kreative løsninger på store utfordringer er noe deltakerne vil få mulighet til, spesielt nå i startfasen.

Hanna Eikås Klem, som er enhetsleder for fysioterapi ved Ortopedi på Ullevål gleder seg spesielt til denne delen;

- Man skal være kreativ og tenke på ny teknologi oppi dette, og det er kjempespennende! I starten synes jeg det kan være fint å få muligheten til å myldre litt, før man tas ned til at det er rammer, med planlagt areal og budsjett. Man skal jo få lov til å være litt kreativ i tillegg til konkret og praktisk. Det er fint om vi kan være innovative og bruke ny teknologi som det snakkes mye om, og trekke det inn i både pasientbehandling, forskning og utdanning. Så det er veldig mange deler som skal flettes sammen, forteller hun.

Samtidig som det er et spennende stykke arbeid som står foran deltakerne er det ingen tvil om at det vil bli utfordrende også. Hanna forteller videre at hun er forberedt på at det kan bli noen runder før alle i gruppen kommer frem til en anbefaling de er enige om.

- Det er jo en håndfull personer i hver enkelt gruppe som skal bli enige. Så det blir nok noen runder for å komme frem til en samlet anbefaling. Det skal ikke være sprikende anbefalinger fra møte til møte. For min egen del er det utfordrende å skulle legge opp en struktur, men jeg tror det skal gå fint. Rammene vi har er nok også en utfordring, man kan starte med veldig store ideer og så er det til slutt realitetene man skal forholde seg til.

Som brukerrepresentant har Tonje Granmo også noen tanker om hva som kan bli utfordrende i medvirkningsarbeidet:

- Mest utfordrende er jo tiden det tar. Hele tiden være oppdatert og huske alle små detaljer man leser eller blir enig om. Det er veldig mange bygg. Og så er det jo ikke sånn at alle dokumenter er like fordi de forklarer ulike ting. Da kan for eksempel farger og koder ha ulik betydning for hvert dokument, så det tar litt tid å koordinere. Jeg ser jo at de som arbeider med dette hver dag har den fordelene at de enklere holder seg oppdatert på prosessen.

Engasjementet lyser hos alle vi har snakket med. Hanna trekker frem at en stor del av motivasjonen er at hun med dette får muligheten til å utforme sin egen fremtidige arbeidsplass.

- Jeg er veldig engasjert og motivert for dette. Jeg kommer jo til å rekke å jobbe der noen år, det er vel 10-12 år tenker jeg hvert fall. Så for egen del er jeg kjempeinteressert i at dette skal tilrettelegges på best mulig måte for pasientene og ansatte. At det skal bli et bra sykehus innenfor de rammene som er.

Det å bidra til å utforme sin egen fremtidige arbeidsplass gjelder flere av deltakerne:

- Høyst sannsynlig jobber jeg her om 10 år, forteller Sturla. - Med mindre dette knekker meg da men det tror jeg ikke, avslutter han med et smil.