Forsyningsmedarbeider

OSS planlegger å innføre forsyningsmedarbeidere i OUS for å frigjøre ressurser til pasientrettet arbeid og for å heve kvaliteten på logistikkarbeidet som gjøres. Det er en forutsetning med standardisert og profesjonalisert arbeid langs hele forsyningskjeden for å kunne benytte bygg og forholde seg til de føreringene og prinsipper som foreligger. Forsyningsmedarbeideren er et av flere logistikk-konsepter som utvikles med dette som mål.

Vareflyt, arbeidsprosesser, bygg og teknikk, nye IKT-systemer og organisering må ses i sammenheng, og både kvalitets- og driftsmessige gevinster vil bli muliggjort med opprettelse av forsyningsmerarbeiderkonseptet. Forsyningsmedarbeideren blir lengen for vareforsyning mellom klinisk miljø og ikke-kliniske forsyningsfunksjoner lengst frem i forsyningskjeden. Aktiv forsyning er et bærende prinsipp, og forsyningsmedarbeideren har ansvaret for vareforsyning til enheter, herunder bestilling, varemottak, etterfylling vedlikehold av lagre, optimalisering av sortiment samt retur- og emballasjehåndtering. ​

Ved at logistikkoppgaver ivaretas av logistikkpersonell forventes det bedre kontroll på varer, bedre vareflyt innenfor holdbarheten til varen(e) og en økt bestillingskvalitet og presisjon.

Status:

 

Mer informasjon:

2020 Logistikk- og forsyningskonsept

Link til relaterte konsepter:

  • AGV
  • Standardisering av varesortiment
  • Sporing og lokalisering
Fant du det du lette etter?