HELSENORGE

Forsyningsmedarbeider

Konseptet: Forsyningsmedarbeidere jobber med forsyning. 

Illustrasjon 

Derfor er det bra

Mer tid til klinisk arbeid. Bedre logistikk. 

Slik fungerer det

Forsyningsmedarbeidere jobber i hele logistikkkjeden, fra en sentral vare- og distribusjonssentralen  til avdelinger og enheter.​

Forsyningsmedarbeiderne har ansvar for bestillinger, varemottak, etterfylling og vedlikehold av lagre, optimalisering av sortiment samt retur- og emballasjehåndtering. ​

Mer informasjon:

OSS innfører forsyningsmedarbeidere (OUS Intranett, 2022)

Våre nye logistikkeksperter - Forsyningsmedarbeidere (OUS, 2022)

Logistikk- og forsyningskonsept

Link til relaterte konsepter:

Automated Guided Vehicle (AGV)

Fant du det du lette etter?