HELSENORGE

Forsmak på Nye Radiumhospitalet

I det digitalt samhandlingsmøte i februar, om Nye Radiumhospitalet, fikk deltakerne et innblikk i arbeidet som gjøres rundt funksjonsfordeling, universell utforming og interiøret i det nye sykehuset. Nærmere 50 deltakere var med fra Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon og arkitektene.

​- Det er viktig at ansatte og brukere får innblikk i hvordan arkitektene har videreutviklet det vi jobbet med i medvirkningsprosessen, og hvordan de har tatt hensyn til de ulike behovene, forteller Inger Heiberg, programleder for Nye Radiumhospitalet.

Eksteriør for Nye RAdiumhospitalet

Illustrasjon Nye Radiumhospitalet:Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter

Et sykehus i naturen

På samhandlingsmøtet presenterte representanter fra de tre arkitektfirmaene, Henning Larsen, AART Architects og Momentum arkitekter prosjektutviklingen så lang. Interiørkonseptet på Nye Radiumhospitalet er inspirert av norsk natur. Fargene er inspirert av landskapet rundt sykehuset, og har gjell, fjord og skog som utgangspunkt. Innendørs skal det også tas i bruk flere naturlige materialer, for eksempel treverk. Det fordi det er et ønske om å minimere det institusjonelle uttrykket, spesielt i glassgaten og andre fellesområder.

fargepalett_Nye Radiumhospitalet.png

Farge- og materialpaletter er først og fremst hentet fra de tre temaene: fjord, fjell og skog

Hovedåren i sykehuset

Glassgaten vil være en sentral kommunikasjonsåre i sykehuset. Nye og eksisterende bygg på Nye Radiumhospitalet blir knyttet sammen med en innvendig glassgate, som er åpen over fire etasjer. Den er først og fremst et rom som forbinder forskjellige funkasjoner, samtidig som den har flere funksjoner i seg selv. Her blir det kafé, lekeområde, utstillingsområde og oppholdsrom. Møbleringen vil variere for å dekke mange ulike behov.

Illustrasjon av vestibyle i det nye Radiumhospitalet

Illustrasjon av vestibyle- og kaféområde i nytt klinikk- og protonbygg

Sentralt i glassgaten ligger vestibyle- og kaféområdet. Her blir det mulighet for opphold og sosialt samvær for besøkende, pasienter og ansatte.

ide glassgata.jpg

Inspirasjon- og idékart for fellesområder i Nye Radiumhospitalet

Proton

Rommene for protonbehandling vil også hente inspirasjon fra naturen, hvor hva og himmel er sentrale i fargepaletten, og med treverk som et gjennomgående materiale.

Inspirasjonskart for behandlingsrom proton.

Inspirasjon og idékart for behandlingsrom

Illustrasjon av behandlingsrom proton

Illustrasjon av behandlingsrom for proton: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter