HELSENORGE

Kategori 1, kategori 2 og kategori 3 (intensiv) senger

Vi planlegger de nye sykehusene etter den nye definisjonen av overvåkingsområder. 
Definisjon

Kategori 0: Seng på post

Kategori 1 (forsterket observasjonsseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av ett organ.

Kategori 2 (overvåkningsseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av to organ. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp, hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid (24/7/365).

Kategori 3 (intensivseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling. Sengeplassen skal ha ressurser til fullverdig intensivmedisinsk behandling, inkludert sedasjon, invasiv mekanisk ventilasjon og annen nødvendig organstøttende behandling. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid (24/7/365).

Konseptene

Kategori 1 (forsterkede observasjonssenger)

Forsterket observasjonsseng  er sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av ett organ.
Det vil være minimum seks senger i et område hvor tre og tre  senger er satt sammen. Det blir tilkomst mellom rommene og en felles arbeidsstasjon slik at man kan overvåke tre pasienter samtidig. ​​

Kategori 2 (overvåkningsseng)​

Relevant for Nye Aker. 

Kategori 3 (intensivseng)

Det er 60 intensivsenger i J- bygget på Nye Rikshospitalet. 
På Nye Aker er det xxx antall intensivsenger.

Fant du det du lette etter?