HELSENORGE

Fredagsmøte om Nye Aker og Nye Rikshospitalet 4. juni 2021

Se de nyeste skissene for funksjonsfordeling på de nye sykehusene slik de ble presentert på fredagsmøtet 4. juni 2021.

Fredag 4. juni ble det avholt digitalt fredagsmøtet om Nye OUS med hovedvekt på Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth stilte på fredagsmøtet sammen med Sigrid Rannem og Bjørn Aage Feet, som leder programmene for henholdsvis Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

I fredagsmøtet fikk tilhørerne en kort introduksjon om sammenhengen mellom de seks bygge- og utviklingsprosjektene, status om hvor vi er i prosessen nå og en presentasjon av funksjonsplasseringene i de nye sykehusene.

Se fredagsmøtet her på youtube.

Bilde av powerpointpresentasjon

Klikk på bildet for å se fredagsmøtet på YouTube.

Spørsmål og svar som ble stilt under fredagsmøtet (pdf)