HELSENORGE

Fredagswebinar med Nye Radiumhospitalet

Før påske forteller prosjektorganisasjonen på Nye Radiumhospitalet om status for det nye klinikk- og protonterapibygget. I løpet av 2021 vil utviklingen av bygget blir mer synlig for hver dag som går. Parallelt med byggeprosjektet jobbes det med hvordan vi kan arbeide på nye måter i framtiden, som bidrar til at Radiumhospitalet videreføres som et godt og internasjonalt anerkjent kreftsykehus.
Inger Heiberg presenterer status for Nye Radiumhospitalet

​Klikk på bildet for å se fredagswebinaert med Nye Radiumhospitalet


Synlig utvikling på byggeplassen

Petter Eide, som representerer Helse Sør-Øst i prosjektorganisasjonen til Nye Radiumhospitalet forteller at det nå begynner å bli spennende på byggeplassen når utviklingen blir mer synlig.

- Det nærmer seg avslutning for graving på tomten, og vi begynner å støpe det som blir bunnen på sykehuset. I år ferdigstiller vi grunn og fundament, og kjellervegger, heissjakter og trapper vil bli synlige.

I april monteres fire heisekraner på tomten. Et prosjekt med omfattende logistikk knyttet til frakt av kranene inn på byggeplassen.

Byggeplass ved Nye Radiumhospitalet tatt med drone

Kvalitet og kvantitativ forbedring

Nye Radiumhospitalet vil ha en økning av blant annet operasjonsstuer, MR-kapasitet og poliklinikker. Norges første protonbehandlingstilbud etableres også her.

- I tillegg til den kvantitative forbedringen på sykehuset, er hovedplanene at prostatakreft- og brystkreftsenteret flytter til Nye Radiumhospitalet. Det betyr en samling av blant annet profesjoner, spesialister og forskere. Det jobbes aktivt med organisasjonsutvikling og nye IKT løsninger. Dette blir den kvalitative muligheten vi nå får, forteller Sigbjørn Smeland, klinikkleder for kreftklinikken.

Det arbeides mye med nye konsepter og organisasjonsutvikling.

- Det gjelder også varetjenester og ikke-medisinske sider av sykehuset , som for eksempel blir synlig i måten vi har tegnet inn lager i sykehuset på, forteller Inger Heiberg, programleder for Nye Radiumhospitalet.

Se videoen for full oppdatering og forklaringer for Nye Radiumhospitalet.

Har du spørsmål eller innspill til neste webinar kan du sende oss en mail på nyeous@ous-hf.no

Du finner også Nye OUS på instagram under nye_ous, eller Nye Oslo universitetssykehus på Facebook.