HELSENORGE

Grunnstein lagt på Livsvitenskapsbygget

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la grunnsteinen for et av Norges største byggeprosjekter. 

Borten Moe og Kjerkol legger grunnstein
Helse- og omsorgsmininster Ingvild Kjerkol sa at Livsvitenskapsbygget har blitt ett av seks viktige byggeprosjekter i utviklingen av Nye OUS. 
- Livsvitenskapsbygget får Nye Rikshospitalet som sin nærmeste nabo, men bygginga må også ses i sammenheng med Nye Aker sykehus, Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten og ny sikkerhetspsykiatri på Ila. Alle de her prosjektene henger sammen og er avhengige av hverandre, sa Kjerkol.

OUS i Livsvitenskapsbygget

Oslo universitetssykehus skal leie en tredjedel av bygget og flytter en 40 prosent av Klinikk for laboratoriemedisin inn i bygget. Vi får samlet fagmiljø fra fem ulike lokasjoner under ett tak. Sykehuset får blant annet egne laboratorier, kontorer og biobanker.

​"Jeg følte meg som et jublende barn på 17. mai feiring som fikk delta på denne markeringen i dag! Dette er et stort øyeblikk for Klinikk for laboratoriemedisin som er så heldige å få være med i dette storslåtte prosjektet!» Hanne Elisabeth Akselsen, avdelingsleder, Klinikk for laboratoriemedisin.​

Morten Reymert, fungerende administrerende direktør sa at laboratoriene våre er en sentral del av sykehuset. 
- Oslo universitetssykehus har det største fagmiljøet i landet innen helserettet laboratoriemedisin. Bygget vil fylles med medarbeidere fra farmakologi, hormonlaboratoriet ved medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk og mikrobiologi. Når bygget står ferdig vil det gi rom for 650 årsverk innen diagnostikk og forskning, sa Reymert.

Forskning og innovasjon

Det var byggherredirektør ved Statsbygg, Marius Tunstad som åpnet showet. 
- Dette bygget vil samle ledende forskere fra ulike fagmiljøer for å utvikle nye løsninger innen helse og bærekraft når det står ferdig innflyttet rundt 2027, sa Tunstad. 
Bygget skal romme avanserte laboratorier tilrettelagt for forskning og innovasjon. Her skal 1500 studenter og 1000 ansatte fra Universitetet i Oslo (UiO) samt 650 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) skape en bedre fremtid og løse store samfunnsutfordringer, som blant annet demens, kreft og virussykdommer.

Rektor ved UiO, Svein Stølen sa at dette blir mer enn Norges største og mest moderne universitetsbygg.
- Det blir en faglig møteplass, et arnested for innovasjon, et knutepunkt i Oslo Science City og med en virksomhet som kommer hele samfunnet til gode, sa Stølen.

Livsvitenskapsbygget, tegnet av Ratio arkitekter, legger også til rette for mange utadrettede aktiviteter. Byggets åpne arkitektur binder sammen inne- og uteområdene. Utearealet på rundt 30 mål vil ha sosiale soner, skog, tursti, regnvannsbed og områder beplantet etter økologiske prinsipper. Gaustadbekken vil komme opp i dagen med kulper og våtmarksvegetasjon. 

Om bygget

Statsbygg fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å prosjektere Livsvitenskapsbygget i 2018. I 2021 kom OUS inn i prosjektet med Klinikk for laboratoriemedisin, og bygget ble utvidet til 97 500 kvadratmeter. 

Kostnadsrammen er på 12,5 milliarder kroner (prisnivå per 1.7.2022), inkludert mva. I tillegg kommer et eget prosjekt med å anskaffe utstyr som skal brukes i bygget. Dette har en kostnadsramme på 1,26 milliarder kroner. 

- Veldig gledelig med en slik markering. OUS får en unik mulighet til å diagnostisere pasientprøver, drive innovasjon og forskning. Vi får lyse og moderne laboratorier som gir godt arbeidsmiljø og trivsel, sa leder for programmet, Tine Hildisch.