HELSENORGE

Helene Kittilsen er klinikkontakt for KIT

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) har to klinikkontakter som jobber med Nye OUS. Helene Kittilsen er en av dem.

​Klinikkontaktene er et viktig bindeledd mellom ansatte og ledelse i arbeidet med bygge- og utviklingsprogrammene. De skal hjelpe klinikken med å finne løsninger for fremtidens drift og å nå frem til ansatte med viktig informasjon om prosessene som foregår.

Bildet viser en kvinne som smiler

Klinikkontakt Helene Kittelsen

Jeg holder meg oppdatert på siste nytt innenfor prosjektet Nye OUS, samt deltar som representant for klinikken i Rokade C1. Jeg har også ansvaret for ulike bestillinger og kartlegginger som kommer fra prosjektorganisasjonen Nye OUS. Jeg får informasjon fra klinikkens representanter i medvirkningsgruppene, og hva som drøftes i møtene. Det er også noen medvirkningsgrupper uten representant fra klinikken hvor jeg holder meg løpende orientert, slik at klinikken allikevel får meldt inn sine behov og tanker rundt viktige temaer, forteller Kittilsen.

KIT er en stor klinikk, og det er viktig at alle faggruppene involveres og får gitt innspill på de ulike temaene. 

​ Det er et fast punkt om Nye OUS på ledermøtet i klinikken, hvor det informeres og diskuteres. Vi organiserer også fellesmøter for våre deltakere i medvirkningsgruppene, hvor vi ønsker å diskutere temaer som går på tvers av gruppene, sier klinikkontakt Kittelsen.

Her kan du lese mer om forprosjekt og medvirkning​​

Liste over klinikkontaktene (pdf)​

Hvordan kan ansatte få informasjon fra deg om medvirkningsarbeidet?

Vi sender ut et eget Nye OUS nyhetsbrev for KIT ca 1 gang i måneden, med temaer som er av spesiell interesse for klinikken. Alle som ønsker kan kontakte meg, og vi ønsker gjerne innspill og spørsmål rundt de nye sykehusene. Dette er en stor og omfattende prosess, og det er viktig at vi har en åpen dialog hvor vi finner gode løsninger sammen. Jeg har vært ute i ulike avdelinger i klinikken for å bidra med informasjon, og ønsker svært gjerne å bli invitert ut til flere seksjoner og fagmiljøer for å bidra med informasjon og oppdateringer, sier Kittilsen. 

Den andre klinikkontakten til KIT er Usha Hartgill.