HELSENORGE

Hentet inspirasjon i Trondheim til Ny sikkerhetspsykiatri

St.Olav deler gjerne av sine erfaringer etter å ha bygget nytt og moderne sikkerhetsbygg.

Bildet viser det nye sikkerhetsbygget i Trondheim

Det nye sikkerhetsbygget i Trondheim ligger på Lade i Trondheim. Foto: M.C.Herzog/Sykehusbygg

I slutten av oktober fikk programstyret for Ny sikkerhetspsykiatri og andre representanter for byggeprosjektet omvisning i det nye sikkerhetsbygget på Lade i Trondheim, dagen etter den offisielle åpningen. Formålet med besøket var å høre om St. Olavs erfaringer med gjennomføring av forprosjekt, organisering av medvirkning, vurderinger og løsninger knyttet til sikkerhet i bygget, organisering av virksomheten og nye løsninger.

Bildet viser et lufteområde ved sikkerhetsbygget i Trondheim

Sikkerhetsbygget har flere "utestuer". Foto: M.C.Herzog/Sykehusbygg

Bygget spesielt for pasientgruppen

Sikkerhetsavdelingen ved St. Olav har til nå vært plassert i gamle bygg på Brøset . Det nye sikkerhetsbygget på Lade har 21 sengeplasser fordelt mellom tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særaksjonen tvungen psykisk omsorg. Bygget er utformet for å ivareta pasientenes trygghet og samfunnets krav som sikkerhet. Byggingen har tatt to år.

Bildet viser en fellesstue i sikkerhetsbygget i Trondheim

Det er mye lys og vinduer i det nye bygget. Foto: M.C.Herzog/Sykehusbygg

Nybygget på Lade er det første sikkerhetsbygget i Norge som er bygget spesielt for pasientgruppen. Det har et stort aktivitetsareal i form av blant annet gymsal og flere uteområder. Målet er å gi pasientene en verdig behandling.

Bildet viser en gymsal i sikkerhetsbygget i Trondheim

Det har vært viktig å få på plass gode arealer for aktivitet i det nye sikkerhetsbygget. Foto: M.C.Herzog/Sykehusbygg

Vil lære av Trondheim

–  Det var nyttig å se helt konkrete løsninger i et nytt sikkerhetsbygg, for eksempel hvordan de har utformet arealer til ulike fellesaktiviteter og trening, og løsningen for sikring av bygget  utvendig. Vi har fått masse inspirasjon som vi skal ta med oss i det videre arbeidet med forprosjekt og medvirkning, sier Camilla Aanestad, som er programleder for Ny sikkerhetspsykiatri.

Bildet viser to kvinner utenfor et bygg

Marit Bjartveit (fra venstre) og Camilla Aanestad var imponert over det nye sikkerhetsbygget i Trondheim. Foto: Nye OUS

–  Besøket gir oss masse motivasjon til å gå videre med gode ideer og god struktur på medvirkningsarbeidet, sier Marit Bjartveit, leder av programstyret og leder av Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA).

Se video fra besøket her

Forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri starter til våren. I forprosjektet blir det bestemt hvor i bygget de ulike funksjonene skal plasseres og hvordan bygget skal utformes mer detaljert for å legge til rette for moderne pasientbehandling, godt arbeidsmiljø for de ansatte, god samhandling med pasienter, pårørende, kommuner, andre helseforetak, og forskning og utvikling av fagfeltet.

Les mer om arbeidet med Ny sikkerhetspsykiatri her

Mange ansatte fra klinikken, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentanter skal delta i arbeidet med forprosjekt gjennom ulike medvirkningsgrupper som vil foregå store deler av 2022.