HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Her skal OUS ligge!

For omtrent 400 år siden kastet Christian IV hansken sin på bakken, og på den måten ganske enkelt besluttet han, at her skulle den nye byen ligge. Fire hundre år senere er beslutningsprosessene noe annerledes, og noen ganger så tidkrevende at «de stridende parter» ser ut til å glemme at de har fått et mandat.

Pasient vandrer
Foto: Margrethe Falch, OUS.

Tekst: Jan Kærup Bjørneboe (66), tidligere konserndirektør og nå aktiv forfatter og foredragsholder. Forfatteren har selv Parkinson, men lever et meget aktivt liv til tross for sykdommen. Foto: Margrethe Falch.

Mandatet kan være å bygge en vei, en bro eller Oslo universitetssykehus. Alle prosjekter til borgernes beste. Nå skal vi ikke adoptere Christian IV sin lederstil fullt og helt, men den burde gi alle og enhver et snev av inspirasjon til å få ting gjort, til beste for dem man skal gjøre det for.

Jeg skal ikke synse om beliggenhet

Hansken er også kastet for OUS, selv om noen fortsatt forsøker å plukke den opp. Sett fra en vanlig pasients perspektiv, er det ikke så viktig hvor hansken, det vil si OUS, ligger i vår by. De aller fleste av oss har ikke annet enn synsekompetanse med hensyn til plasseringen. Meg selv inkludert. Derfor skal jeg ikke synse om beliggenhet. Men heller understreke at det viktigste er nå å komme i gang, slik at man rykker nærmere OUS sin visjon:

Foto av Jan Bjørneboe

Jan Kærup Bjørneboe, tidligere konserndirektør og nå aktiv forfatter og foredragsholder. Forfatteren har selv Parkinson, men lever et meget aktivt liv til tross for sykdommen. Foto: Olav Heggø

 «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Nå er OUS plassert, og da sier jeg som pasient: «Let the show begin».

 Jeg gleder meg til fortsettelsen.

OUS er landets viktigste sykehus. Her foregår det et meget viktig indre liv, som vi pasienter ikke ser særlig mye til og dermed ikke tenker over. Det være seg forskning, tiltak rundt kompetanse, administrasjon og så videre.

Dette indre livet, kjerneservicen, er en forutsetning for det ytre livet, periferiservicen, som vi pasienter møter.

Periferiservicen for oss pasienter er de nære ting som å treffe en hyggelig person i resepsjonen, føle oss ivaretatt når vi ringer til «vår» avdeling, stole på at det vi ønsker blir brakt videre til rette person, at det skjer «noe» etter vår henvendelse, at vi har en fast lege, får tak i denne legen via en eller annen plattform når det kniper, får time og blir kalt inn til neste time etter avtale uten egen purring. Basic, men kanskje ikke alltid basic.

En kulturell oppgave 

Akkurat rundt disse i utgangspunkt enkle tingene, opplever mange pasienter at det er et forbedringspotensial, for å uttrykke det i diplomatiske termer. For meg fremstår dette mer som en kulturell oppgave, og ikke en oppgave som automatisk blir bedre med et nytt sykehus. Men signalet er vel verdt å ta med seg inn i den nye verden som et nytt OUS blir.

Staten, det vil si deg og meg, legger milliarder av kroner på bordet og må sikkert spa opp ytterligere milliarder underveis. Enten fordi det dukker opp en verneverdig padde eller to og planer må endres, eller rett og slett dårlig kostnadsstyring.

Disse milliardene skal brukes til å samordne enheter, og designe et av Europas flotteste sykehus. Det betyr at de ansatte får gode arbeidsforhold, noe som gjør at medarbeidernes trivsel og produktivitet på det nye OUS vil stige. 

Videre antar jeg at et nytt OUS vil tiltrekke seg nasjonal og internasjonal kompetanse, slik at «OUS-teamet» blir enda bedre. Resultatet av dette er at vi pasienter kommer til å møte et enda mer kompetent behandlerapparat. Et behandlerapparat fullt på høyde med de land som vi sammenligner oss med.

Dette gjelder ikke bare for pasienter fra Oslo, men for hele landet, i og med at OUS også er et nasjonalt kompetansesenter.

Vi pasienter har ventet lenge nok


Nå som alle beslutninger er tatt for plasseringen av OUS, håper jeg virkelig som pasient at alle økser begraves, og at man kommer i gang. Omkamper er alltid utmattende og slitsomme både for spillere og tilskuere. Vi pasienter har ventet lenge nok, og vi vet at utsettelser ikke gavner vår sak.

Eller for å endre litt på et statement fra påtroppende president Biden: «Vi er OUS. Og det er ingenting vi ikke kan gjøre, hvis vi gjør det sammen». Vel talt. Jeg gleder meg til min første konsultasjon.

Les mer om Nye Oslo universitetssykehus.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

Fant du det du lette etter?