OUS Hjemme

Hjemmesykehuset er det største sykehuset vi skal bygge, og har til hensikt å bidra til at flere pasienter og pasientgrupper vil få mulighet for behandling og oppfølging fra sykehuset der de befinner seg, og utenfor sykehusets vegger.

"Hjemme er jeg 90% frisk og 10% syk. Så sykehus er jeg 100% syk og 100% pasient"

OUS Hjemme er i dag et prosjekt i regi av Innovasjonsavdelingen i OUS. Prosjektet skal bidra til en mer effektiv utnyttelse av areal og ressurser, samtidig må man sikre at det settes av tilstrekkelig areal for å hente effektene dette prosjektet vil ha.

Prosjektet "OUS Hjemme" samler alle tjenester som går inn under begrepet spesialisethelsetjenester i hjemmet, og utfordrer klinikkene på hvilke pasienter som kan behandles hjemme. Prosjektet skal ha utgangspunkt i dagens organisasjonstilknytning av tjenestene, og se på muligheter for etablering av fellestjenester som kan gi en mer effektiv ressursutnyttelse på tvers av sykehuset. I løpet av prosjektet skal OUS gå fra dagen smodell med "selvstendige hjemmesykehus" som per i dag ligger i klinikkene, til "OUS Hjemme" som en helhetlig satsing på tvers av sykehuset.

Dette innebærer at mye av dagens aktivitet til OUS Hjemme i starten vil springe ut fra de kliniske miljøene og dermed foregå i planlagte døgn- og poliklinikkarealer for de nye sykehusene. For å skape en helhetlig satsning er det nødvendig å sette av arealer som kan understøtte en slik fellesaktivitet.


 

Status:

Prosjektet er i planleggingsfasen frem til sommeren 2021, og med planlagt oppstart av gjennomføringsfase (BP3) fra høsten 2021.

Mer informasjon:

Konseptutredningen "OUS Hjemme"

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023

HSØ - Regional utviklingsplan 2035

Sykehuset kommer hjem til deg - Finmarkssykehuset

Innovasjonskonferansen: Det utadvendte sykehus - del 1 (fra minutt 34-46)

Blodprøver i hjemmet - Innovasjonsprosjekt Sykehuset i Østfold

Hjemmemonitorering av vitalia - Innovasjonsprosjekt St.Olav

Link til relaterte konsepter:

  • Digital Hjemmeoppfølging

 

Fant du det du lette etter?