HELSENORGE

HMS og arbeidsmiljø er viktige tema i planleggingen

De nye sykehusene skal ta vare på de ansatte på en klok og god måte, i tråd med Arbeidmiljølovens intensjoner.

Tekst: Per Oddvar Synnes, prosjektverneombud i Nye OUS

​Som prosjektverneombud i prosjektorganisasjonen Nye OUS er det min oppgave å passe på at de nye sykehusbyggene blir konstruert, designet og oppført i tråd med HMS-lovgivningen. Dette gjør jeg ved å delta i aktiviteten der HMS-tema diskuteres og planlegges. I forprosjektet legges det mange viktige premisser for arbeidet med arbeidsmiljø og HMS. Det er nå vi skal bestemme eksempelvis dimensjonering på ulike rom og funksjoner, kapasiteter, og de ulike systemene som skal ivareta sikkerhet og inneklima.

Bildet viser en mann som smiler

Prosjektverneombud i Nye OUS, Per Oddvar Sydnes

Neste fase i prosjektet heter detaljprosjekt. I løpet av denne fasen vil blant annet samtykkeprosessen inn mot Arbeidstilsynet skje formelt. Da skal vi søke om løyve til oppstart av selve byggeprosjektet. Vi må i denne sammenheng lage et system for utsjekk av alle typer risikotemaer og risikoområder innen HMS/arbeidsmiljø.


Jeg jobber mest med Nye Aker og Nye Rikshospitalet, fordi disse programmene berører alle klinikkene i sykehuset på en eller annen måte. De andre programmene har derimot egne klinikkverneombud som følger opp «sitt» byggeprosjekt, dette fordi de i stor grad er dominert av én klinikk; Storbylegevakten (Ortopedisk klinikk), Nye Radiumhospitalet (Kreftklinikken), Ny sikkerhetspsykiatri (KPHA) og OUS i Livsvitenskapsbygget (KLM). Men jeg følger likevel med på disse programmene og har faste møter med klinikkverneombudene som har denne funksjon.

Medvirkning er en av tingene jeg skal passe på at skjer på en god måte. Dette er Arbeidstilsynet nøye på å sjekke. Medvirkning er klokt og sikrer de beste løsningene, og er eksempelvis helt essensielt for å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen. De nye sykehusene skal ta vare på de ansatte på en klok og god måte, i tråd med Arbeidmiljølovens intensjoner. Derfor er det viktig at vi får på plass forebyggende og helhetlige løsninger som tar fysisk og psykisk helse på alvor.

Fant du det du lette etter?