HELSENORGE

Høstet erfaringer fra Sveits og Nederland

I 2026 flytter vi inn i det nye Livsvitenskapsbygget. 20. juni var en gruppe fra OUS på studietur i Sveits og Nederland, der de fikk se automasjonsprosesser innen bakteriologi. 

Bilde av OUS-ansatte

Programleder Tine hildisch (til venstre) og resten av OUS-gjengen på studietur

​Fra OUS deltok tre overleger, fem bioingeniører, en fra stab, KLM og to fra Nye OUS. De besøkte Bacteriology Laboratory University Hospitals, Geneveog biobanken Geneva Brain Bank i Sveits og Laboratory ETZ Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg, Nederland. 

Programleder for Livsvitenskapsbygget Tine Hildisch sier at målet er å automatisere repeterende manuelle rutiner som ikke krever ekspertise.

- Vi ser at begge laboratoriene har optimalisert arbeidsflyten. De har økt kvalitet med tanke på sporbarhet. Ved begge laboratoriene er omtrent 97% av prøvene automatisert, sier Hildisch. 

Avdelingsleder for Avdeling for mikrobiologi, Fredrik Müller, sier at denne turen var meget nyttig for å se to ulike automasjonsløsninger innen bakteriologi i full drift. 

- Det er svært verdifullt å snakke med brukerne for å høre om både fordeler og ulemper. Ved begge laboratoriene var de svært fornøyd med automasjonsløsningene innen bakteriologi, det sparer de ansatte for en del rutineoppgaver, gir bedre standardisering, bedre kvalitet og kortere svartider, sier Müller.


Livsvitenskap og Livsvitenskapsbygget
Livsvitenskap handler om å forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og det økologiske samspillet mellom ulike organismer i naturen.

Tverrfaglig forskning innen livsvitenskap vil gi bedre metoder for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer, for eksempel nevrologiske lidelser, kreft, demens og virussykdommer.

Livsvitenskapsbygget skal være et bygg for universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap. Her vil ulike fagmiljøer jobbe tverrfaglig for å løse dagens utfordringer innen helse og bærekraft. De som får jobbe her, får tilgang til det utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse.

Livsvitenskapsbygget vil være både teknisk avansert og samtidig ha fleksibilitet for å kunne tilrettelegge for allsidig forskning og samspill mellom ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap. Ambisjonene er å gjøre det attraktivt for verdens beste forskere å jobbe ved UiO og OUS.


Setter pris på innsatsen

​Torsdag 23. juni inviterte Hildisch til sommeravslutning for OUS i Livsvitenskapsbygget. Etter nok et hektisk halvår var det både nyttig og hyggelig å kunne samles før sommerferien. ​

Bilde av OUS-ansatte

Fra sommeravslutningen 23. juni

Gunnar Dick og Karoline Strand fra Universitetet i Oslo var også invitert for å holde innlegg om hvordan UiO jobber mot ibruktakelse av Livsvitenskapsbygget. Strand går over i ny jobb etter sommeren og fikk blomster fra Tine Hildisch som takket for godt samarbeid. 

Fagkoordinator for OUS i Livsvitenskapsbygget, Lise L. Andersen, var glad for å endelig kunne samles til både faglig og sosialt påfyll etter et hektisk halvår. 

- Det var viktig for oss å samle medvirkningsgruppene og vise at vi setter pris på det flotte arbeidet de har gjort. God mat og fantastisk vær på takterrassen skapte god stemning og det viser bare hvor viktig det er å møtes fysisk.

Også programlederen var glad for muligheten til å samles fysisk før sommerferien og oppsummere aktivitetene som har vært den siste tiden. Et tema som stadig er på agendaen er endring og endringsledelse. 

Programleder Tine Hildisch

Programleder Tine Hildisch under sin presentasjon

Jeg benytter gjerne anledningen til å prate litt om endringsledelse. Hva er verdiskapende arbeid? Hvordan reagerer vi som individer på endringer? Dette er viktige og sentrale spørsmål når vi planlegger for OUS i Livsvitenskapsbygget. Virginia Satirs kurve viser hvordan mennesker responderer på endring. Slike illustrasjoner er gode verktøy for å forstå hvordan vi sammen bygger et team i endringer, sier Hildisch.

Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget. Les mer om prosjektet på nettsidene til Statsbygg​ og Universitetet i Oslo​.​