HELSENORGE

Hva kan nye sykehusbygg bidra med?

Arendalsuka: Vi ønsker velkommen til spennende innlegg og debatter tirsdag 15/8 på Thon Hotel Arendal. Hvordan kan bygg, ny teknologi og endrede arbeidsprosesser understøtte bedre pasientbehandling, forskning og utdanning? Hvilke utfordringer løses ikke med nye bygg? 

Bilde av Inger Heiberg, Camilla Aanestad, Just Ebbesen og Tine Hildisch under arrangementet.
Inger Heiberg, Camilla Aanestad, Just Ebbesen og Tine Hildisch under arrangementet.

De tre første delene består av innlegg og debatt per emne, og siste del er en oppsummerende debatt. 

Forskning i Livsvitenskapsbygget

Hvordan kan universitet, sykehus og andre aktører løfte mot samme mål innen helse i Livsvitenskapsbygget?​ 

Medvirkende
Just Ebbesen, Prosjektdirektør, Oslo universitetssykehus
Tine Hildisch, Programansvarlig LVB, Oslo universitetssykehus
Andreas Matussek, Klinikkleder KLM, Oslo universitetssykehus
Kristin Kornelia Utne, Leder Ylf, Legeforeningen
Per Morten Sandset, Viserektor, Universitetet i Oslo 
•       Lena Nymo Helli, leder av Norway Health Tech, styreleder ved Finnmarkssykehuset​
Solveig Ruud, Debattleder, Frilanser/Alltinget

Psykisk helsevern i Ny sikkerhetspsykiatri

Hvordan håndterer samfunnet økningen i antall personer på dom som også trenger medisinsk behandling? Hvordan kan Ny sikkerhetspsykiatri gjøre en forskjell? 

Medvirkende
Camilla Aanestad, Programleder Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus
Petter Andreas Ringen, Klinikkleder PHA, Oslo universitetssykehus
Hanne Harlem, Sivilombud, Sivilombudet
Terje Rootwelt, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst
Jan-Erik Sandlie, Assisterende direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
Solveig Ruud, Debattleder, Frilanser/Alltinget


Følg denne lenken for å se opptak.


Nyorganisering og kreftbehandling ved Radiumhospitalet

Radiumhospitalet  åpner med nytt klinikk- og protonbygg​ i 2024. Hva kan den nye sentermodellen, nye konsepter, arbeidsprosesser og hjemme-sykehus bety for kreftbehandling i Norge? 

Medvirkende
Inger Heiberg, Programleder Nye Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
Sigbjørn Smeland, Klinikkleder KRE, Oslo universitetssykehus
Åslaug Helland, Overlege og forskningsleder, Oslo universitetssykehus
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
Stian Aagnes, Styremedlem, Lungekreftforeningen
Mildrid H. Søndbø, leder av Rådet for sykepleieetikk, NSF


Følg denne lenken for å se opptak.

Oppsummering nye sykehusbygg: Hva og hvordan bør helsetjenesten prioritere?

Nye sykehusbygg, sykdomsbyrde og prioriteringer. 

Debattpanel  
Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, adm. direktør OUS
Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen
Jonas Minet Kinge, seniorforsker FHI og professor UiO
Frode Strisland, seniorforsker SINTEF

Debattleder 
Martin Gray, ansvarlig redaktør, Dagens Medisin


Følg denne lenken​ for å se opptak.​

Andre arrangementer

Oslo universitetssykehus har stand på Sam Eydes plass​, nummer 63 og 64, mandag til fredag. I tillegg stiller vi på flere andre arrangementer gjennom uken. Følg denne lenken​ for å få oversikt over hva som skjer når.