Hvem jobber i prosjektorganisasjonen Nye OUS?

Felles epost: nyeous@ous-hf.no


 

Stab

Just Bing Ebbesen
Just Bing Ebbesen
Prosjektdirektør
uxjbeb@ous-hf.no

Irina V.P. Bjarkum
Irina V.P. Bjarkum
Leder programkontor
Irina.Bjarkum@ous-hf.no

Cecilie Børge-Ask
Cecilie Børge-Ask
Rådgiver programkontor
Prosjektleder brukermedvirkning
ceboer@ous-hf.no

Aina Reder Storberget
Aina Reder Storberget
Rådgiver programkontor
Prosjektleder beredskap
uxcdai@ous-hf.no

Margrethe Falch
Margrethe Falch
Spesialrådgiver kommunikasjon
margfa@ous-hf.no 

Elin Bruun Øvrebø
Elin Bruun Øvrebø
Kommunikasjonsrådgiver
elboev@ous-hf.no

Kristoffer Hindenes
Kristoffer Hindenes
Kommunikasjonsrådgiver
krihin@ous-hf.no

 Per Oddvar Synnes
Per Oddvar Synnes
Prosjektverneombud / HMS-ansvarlig
peodsy@ous-hf.no

Johnny Borgan
Johnny Borgan
Prosjektleder OU og IKT
johnbo@ous-hf.no

Carl-Fredrik Røøk
Carl-Fredrik Røøk

Seniorrådgiver risikostyring
cafrro@ous-hf.no


Marit Folkestad

Spesialrådgiver
mfol@ous-hf.no

   
Elise Emilsen Bakke
Spesialkonsulent
elebak@ous-hf.no


Joana Carina Goncalves
Spesialkonsulent
joagon@ous-hf.no


Taran Greni

Spesialkonsulent
UXIVRE@ous-hf.no

Tverrgående funksjoner

 
Terje Gårdsmoen
Terje Gårdsmoen
Prosjektleder logistikk
tergaa@ous-hf.no 

Prosjektorganisasjonen Nye Aker

Sigrid Rannem
Sigrid Rannem
Programleder Nye Aker
slund@ous-hf.no

Arne Thormod Myklebust
Arne Thormod Myklebust
Fagkoordinator Nye Aker
arthmy@ous-hf.no

Kent Roger Bjørklund
Kent Roger Bjørklund
Fagkoordinator Nye Aker
kebjoe@ous-hf.no

Marit Krogsrud
Marit Krogsrud
Fagkoordinator Nye Aker 
UXKRMT@ous-hf.no

Øystein Fahre
Øystein Fahre

Fagkoordinator Nye Aker
ofahre@ous-hf.no

Prosjektorganisasjonen Nye Radiumhospitalet

Inger Heiberg
Inger Heiberg
Programleder Nye Radiumhospitalet

 Bjørg Åse Rue Gotaas
Bjørg Åse Rue Gotaas
Utstyrskoordinator 
Bildediagnostikk og laboratorium

Bjørn Andreassen
Bjørn Andreassen
Koordinator samferdsel og trafikk

Christin Øyan Gunnufsen
Christin Øyan Gunnufsen
Byggeplasskoordinator 
Ikke medisinsk service + utomhus og fellesarealer

Einar Waldeland
Einar Waldeland
Fokusgruppeleder (FG9)
Protonbygg

Eldbjørg Vorkinn
Eldbjørg Vorkinn
Fokusgruppeleder (FG3)
Poliklinikk og dagbehandling

Erik Løkkevik
Erik Løkkevik
Fagkoordinator

Gry Strand
Gry Strand
Leder sikkerhet

Kirsti Juvik
Kirsti Juvik
Fokusgruppeleder (FG2)
Operasjon, postoperativ, dagkirurgi

Kristin Øwre
Kristin Øwre
Flyttekoordinator

Silje Lein
Silje Lein Bjørnbeth
Fokusgruppeleder (FG1)
Sengepost

Steinar Jørgensen
Koordinator
Teknisk

Eirik Moen
Koordinator IKT

Christer Ofigsbø-Leite
Verneombud

Prosjektorganisasjonen Nye Rikshospitalet

Bjørn Aage Feet
Bjørn Aage Feet
Programleder Nye Rikshospitalet
bfeet@ous-hf.no

Trine Ertzeid
Trine Ertzeid
Fagkoordinator
tertzeid@ous-hf.no

Martin Lieungh
Martin Lieungh
Fagkoordinator
malieu@ous-hf.no

Ny sikkerhetspsykiatri

Camilla Aanestad
Camilla Aanestad

Programleder Ny sikkerhetspsykiatri
xacaan@ous-hf.no 

Storbylegevakten

Lorang Åstorp
Lorang Åstorp
Programleder Storbylegevakten
loraas@ous-hf.no

OUS i Livsvitenskapsbygget


Hanne Kleppe Høifødt
Programleder OUS i Livsvitenskapsbygget
hkh@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?