Hvem jobber i prosjektorganisasjonen Nye OUS?

Gruppebilde framtidens ous 1-for web.jpg
Ansatte i Nye OUS foran f.v: Marie Hylen Klippenberg, Irina Bjarkum, Nina Fosen, Inger Heiberg, Elin Øvrebø, Aina Storberget og Margrethe Falch. Bak f.v: Just Ebbesen, Bergsvein Byrkjeland, Arne T. Myklebust, Bjørn Aage Feet og Cecilie Børge-Ask.

Felles epost: nyeous@ous-hf.no


Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Stab

Just Bing Ebbesen
Just Bing Ebbesen
Prosjektdirektør
uxjbeb@ous-hf.no

Nina Engelhardtsen Fosen
Nina Engelhardtsen Fosen
Ass. prosjektdirektør
ninfos@ous-hf.no

Irina V.P. Bjarkum
Irina V.P. Bjarkum
Leder programkontor
Irina.Bjarkum@ous-hf.no

Cecilie Børge-Ask
Cecilie Børge-Ask
Rådgiver programkontor
Prosjektleder brukermedvirkning
ceboer@ous-hf.no

Aina Reder Storberget
Aina Reder Storberget
Rådgiver programkontor
Prosjektleder beredskap
uxcdai@ous-hf.no

Margrethe Falch
Margrethe Falch
Spesialrådgiver kommunikasjon
margfa@ous-hf.no

Mari Johanne Holand Glommen
Mari Johanne Holand Glommen
Kommunikasjonsrådgiver
mahglo@ous-hf.no

Jonas Unstad
Jonas Unstad
Kommunikasjonsrådgiver
jonuns@ous-hf.no

Per Oddvar Synnes
Per Oddvar Synnes
Prosjektverneombud / HMS-ansvarlig
peodsy@ous-hf.no

Johnny Borgan
Johnny Borgan
Prosjektleder OU og IKT
johnbo@ous-hf.noCarl-Fredrik Røøk

Seniorrådgiver risikostyring
cafrro@ous-hf.no

Elise Emilsen Bakke
Elise Emilsen Bakke
HR-konsulent
elebak@ous-hf.no

Joana Carina Goncalves
Joana Carina Goncalves
HR-konsulent
joagon@ous-hf.no

Tverrgående funksjoner

Bergsvein Byrkjeland
Bergsvein Byrkjeland
Samhandlingsansvarlig p.t. Nye Rikshospitalet
berbyr@ous-hf.no

Lorang Åstorp
Lorang Åstorp

Prosjektleder Bygg og teknikk
loraas@ous-hf.no

Trond Strømme
Trond Strømme
Prosjektleder Medisinsk teknologi
trostr@ous-hf.no

Terje Gårdsmoen
Terje Gårdsmoen
Prosjektleder logistikk
tergaa@ous-hf.no 

Prosjektorganisasjonen Nye Aker

Sigrid Rannem
Sigrid Rannem
Programleder Nye Aker
slund@ous-hf.no

Arne Thormod Myklebust
Arne Thormod Myklebust
Fagkoordinator Nye Aker
arthmy@ous-hf.no

Kent Roger Bjørklund
Kent Roger Bjørklund
Fagkoordinator Nye Aker
kebjoe@ous-hf.no

Marit Krogsrud
Marit Krogsrud
Fagkoordinator Nye Aker 
UXKRMT@ous-hf.no

Prosjektorganisasjonen Nye Radiumhospitalet

Inger Heiberg
Inger Heiberg
Programleder

 Bjørg Åse Rue Gotaas
Bjørg Åse Rue Gotaas
Fokusgruppeleder (FG 4a + 4b)
Bildediagnostikk og laboratorium

Bjørn Andreassen
Bjørn Andreassen
Koordinator samferdsel og trafikk

Christin Øyan Gunnufsen
Christin Øyan Gunnufsen
Fokusgruppeleder (FG 5 + 6)
Ikke medisinsk service + utomhus og fellesarealer

Einar Waldeland
Einar Waldeland
Fokusgruppeleder (FG9)
Protonbygg

Eldbjørg Vorkinn
Eldbjørg Vorkinn
Fokusgruppeleder (FG3)
Poliklinikk og dagbehandling

Erik Løkkevik
Erik Løkkevik
Klinisk koordinator - samhandling

Gry Strand
Gry Strand
Leder sikkerhet

Gunnar Tanum
Gunnar Tanum
Samhandlingskoordinator mot Sykehusbygg og funksjonsgruppene

Kirsti Juvik
Kirsti Juvik
Fokusgruppeleder (FG2)
Operasjon, postoperativ, dagkirurgi

Kristin Øwre
Kristin Øwre
Flyttekoordinator

Silje Lein
Silje Lein
Fokusgruppeleder (FG1)
Sengepost

Steinar Aasheim
Steinar Aasheim
Fokusgruppeleder (FG7)
Teknisk

Lorang Åstorp

Lorang Åstorp
Fokusgruppeleder (FG7)
Teknisk

Eirik Moen
Koordinator IKT

Christer Ofigsbø-Leite
Verneombud

Prosjektorganisasjonen Nye Rikshospitalet

Bjørn Aage Feet
Bjørn Aage Feet
Programleder Nye Rikshospitalet
bfeet@ous-hf.no

Trine Ertzeid
Trine Ertzeid
Fagkoordinator
tertzeid@ous-hf.no


Martin Lieungh
Fagkoordinator
malieu@ous-hf.no

Ny sikkerhetspsykiatri

Camilla Aanestad
Camilla Aanestad

Programleder
xacaan@ous-hf.no

Storbylegevakten


Marie Hylen Klippenberg
Marie Hylen Klippenberg
Programleder Storbylegevakten
mahykl@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?